• Από τη Μεγάλη Ύφεση του 2008, η ΕΕ έχει υποστηρίξει ανοιχτά συντονισμένες και συμπληρωματικές πολιτικές σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης των διαρθρωτικών αδυναμιών που καθιστούν το παραγωγικό της σύστημα ευάλωτο.
  • Η κρίση της πανδημίας, ο ουκρανικός πόλεμος και η γενική έκκληση για δράση κατά της κλιματικής αλλαγής ανέδειξαν την ανάγκη για περαιτέρω αναδιαμόρφωση της βιομηχανικής ανάπτυξης σε όλο τον κόσμο με γνώμονα τη συμπερίληψη, τη βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητα.
  • Η Νέα Βιομηχανική Στρατηγική της ΕΕ και η επικαιροποίησή της μετά την πανδημία παρέχουν συνδυασμούς οριζόντιων και κάθετων δράσεων με στόχο την ανθεκτικότητα της ενιαίας αγοράς, τη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ και την επιτάχυνση της πράσινης και της ψηφιακής (δίδυμης) μετάβασης.
  • Ως απάντηση στην ενεργειακή κρίση, η ΕΕ προώθησε το Βιομηχανικό σχέδιο της Πράσινης Συμφωνίας για την εποχή των μηδενικών καθαρών εκπομπών, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι στόχοι της βιώσιμης ανταγωνιστικότητας συμβαδίζουν με τις πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις.
  • Η Ελλάδα έχει ήδη ευθυγραμμίσει τον στρατηγικό της σχεδιασμό με τους στόχους της βιομηχανικής πολιτικής της ΕΕ, μέσω μιας ειδικής Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιομηχανία και άλλων στρατηγικών κειμένων που στοχεύουν στην καινοτομία, την πράσινη μετάβαση και τη βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς και την ψηφιοποίηση σε βασικά βιομηχανικά οικοσυστήματα και αλυσίδες αξίας.
  • Βασικές πρωτοβουλίες, όπως οι βιομηχανικές συμμαχίες και τα Σημαντικά Έργα Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος (ΣΕΚΕΕ), σημαντικές μεταρρυθμίσεις μέσω ειδικών νόμων και μια πρωτοφανής πληθώρα χρηματοδοτικών και ρυθμιστικών μέσων παρέχουν σημαντικές ευκαιρίες μετασχηματισμού του παραγωγικού μοντέλου της Ελλάδας.
  • Η χώρα πρέπει να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της υλοποίησης των φιλόδοξων σχεδίων δράσης της, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να παρακολουθεί, να αξιολογεί και να επικαιροποιεί συνεχώς τον στρατηγικό της προσανατολισμό σε ένα ασταθές περιβάλλον παγκόσμιας αγοράς.
  • Οι διαφορετικές στρατηγικές όμως θα πρέπει να ενσωματωθούν σε ένα ενιαίο σύστημα πολιτικών που θα συνδέει σαφώς και θα συναρτά τους διαφορετικούς στόχους, τις ποικίλες μεταρρυθμίσεις της αγοράς και τις παρεμβάσεις πολιτικής που σχεδιάζονται και υλοποιούνται.

Το Κείμενο Πολιτικής υπογράφουν οι Άγγελος Τσακανίκας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) – Διευθυντής του Εργαστηρίου Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ), ΕΜΠ – Επικεφαλής του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας ΕΜΠ και Πέτρος Δήμας, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ), Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) – Εντεταλμένος Διδάσκοντας, Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Διαβάστε το εδώ σε μορφή pdf.