• Οι διπλωματικές σχέσεις μεταξύ της Νότιας Αφρικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν εύρωστες και εδραιώθηκαν με τη διαπραγμάτευση της Συμφωνίας Εμπορίου και Αναπτυξιακής Συνεργασίας Νότιας Αφρικής-ΕΕ (TDCA) το 1999.
  • Η ΕΕ έχει γίνει ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Νότιας Αφρικής και ο μεγαλύτερος αναπτυξιακός εταίρος και παραμένει ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της ΕΕ στην Αφρική. Η Νότια Αφρική έχει σημασία ως πολύτιμος σύμμαχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω του αναγνωρισμένου ρόλου της ως περιφερειακού ηγέτη και της συμμετοχής της σε εξέχοντες διεθνείς οργανισμούς όπως οι BRICS, η ΑΕ, ο ΠΟΕ, ο ΟΗΕ και η G20.
  • Οι προηγούμενες εξελίξεις οδήγησαν σε ένταση σε αυτή τη στρατηγική σχέση, όπως φάνηκε από την εμφάνιση διαφωνιών σχετικά με τις διατάξεις της Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης της Αναπτυξιακής Κοινότητας της Νότιας Αφρικής (SADC EPA) καθώς και από την απόφαση της Νότιας Αφρικής να καταργήσει τις διμερείς επενδυτικές συνθήκες με ορισμένες Ε.Ε. Πολιτείες – μέλη.
  • Οι σημερινές εντάσεις περιστρέφονται γύρω από τις πρόσφατες εξελίξεις στον Ινδο-Ειρηνικό, την απόφαση της ΕΕ να επιβάλει νέους επιβεβλημένους κανονισμούς στις εξαγωγές εσπεριδοειδών καθώς και τη στάση της Νότιας Αφρικής απέναντι στον πόλεμο της Ουκρανίας.
  • Μια αναδυόμενη περιοχή για τη Νότια Αφρική είναι το περιβάλλον και ο αντίκτυπος της κλιματικής αλλαγής στο μακροπρόθεσμο εθνικό της συμφέρον. Η δημιουργία θέσεων εργασίας και η προσφορά ευκαιριών εισοδήματος μέσω μιας πράσινης μετάβασης, βοηθώντας παράλληλα όσους θα χάσουν από τις αλλαγές στην οικονομία είναι ζωτικής σημασίας για οποιαδήποτε επιτυχία πολιτικής μεταξύ των δύο παραγόντων.
  • Η πρωτοβουλία Global Gateway, μέρος της στρατηγικής ψηφιακής εξωτερικής δράσης της ΕΕ, στοχεύει στην προώθηση της παγκόσμιας συνδεσιμότητας και υποδομής, προάγοντας παράλληλα τις δημοκρατικές αξίες και τη βιωσιμότητα. Η ΕΕ δεσμεύτηκε να επενδύσει 150 δισεκατομμύρια ευρώ στην Αφρική ως μέρος της GG, με τη Νότια Αφρική ως παράδειγμα εταίρου.
  • Είναι επιτακτική ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) να διατηρήσει τη θέση της ως επιτακτικού και απαραίτητου εταίρου για τη Νότια Αφρική. Θα πρέπει να καταβληθούν συντονισμένες προσπάθειες και από τα δύο μέρη για την αύξηση των διμερών διαπραγματεύσεων σχετικά με τους κανονισμούς εισαγωγής εσπεριδοειδών που εξισορροπούν τόσο τις ρυθμιστικές ανησυχίες της ΕΕ όσο και τα εμπορικά συμφέροντα της Νότιας Αφρικής.
  • Η ΕΕ έχει ήδη επιτύχει από την άποψη της περιβαλλοντικής συνεργασίας, δεδομένου ότι είναι βασικός εταίρος στη στήριξη της μετάβασης της Νότιας Αφρικής σε μια πράσινηοικονομία. Ο τομέας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα πρέπει επομένως να παραμείνει στην πρώτη γραμμή των προσπαθειών συνεργασίας.
  • Η ΕΕ πρέπει να προσφέρει μια πειστική αφήγηση για την ψηφιακή της συνεργασία που να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των χωρών εταίρων της. Επενδύσεις σε ψηφιακή τεχνολογία αιχμής είναι απαραίτητες για αυτό.
  • Η ΕΕ θα πρέπει να συμμετάσχει σε εποικοδομητικό διάλογο που θα επιδιώκει διαρκώς να εντοπίζει τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος και οφελών και για τους δύο παράγοντες σε συνδυασμό με κοινές αξίες.

Το Κείμενο Πολιτικής είναι μια από κοινού δημοσίευση του ΕΛΙΑΜΕΠ με το Πανεπιστήμιο της Πραιτόρια. Το υπογράφουν οι Αφροδίτη Σεντουκίδη, Ερευνητική ασκούμενη, ΕΛΙΑΜΕΠ, Daniela Marggraff, Ερευνήτρια, Πανεπιστήμιο της Πραιτόρια, Παύλος Πετίδης, Βοηθός Ερευνητής, ΕΛΙΑΜΕΠ, Tshegofatso Johanna Ramachela, Επιστημονική Συνεργάτιδα, Πανεπιστήμιο της Πραιτόρια.

Διαβάστε το εδώ (στα Αγγλικά).