Η πρώτη από τις τρεις δημοσιεύσεις PAVE-ΕΛΙΑΜΕΠ με τα αποτελέσματα της έρευνας πεδίου στη Βόρεια Μακεδονία είναι πλέον διαθέσιμη.

Το πρώτο αυτό κείμενο πολιτικής ασχολείται με τους παράγοντες που ενισχύουν ή τα κενά που εμποδίζουν την ανθεκτικότητα των κοινοτήτων ενάντια στο βίαιο εξτρεμισμό, βάζοντας στο μικροσκόπιο το ρόλο των εμπλεκόμενων φορέων.

  • Η ριζοσπαστικοποίηση και ο βίαιος εξτρεμισμός είναι σύνθετες και πολύπλευρες προκλήσεις. Ως εκ τούτου, η πρόληψή τους απαιτεί ένα μηχανισμό πολλαπλών φορέων και μια πολύ καλά συντονισμένη ανταπόκριση από όλους τους φορείς που εμπλέκονται στη όλη διαδικασία.
  • Ο συντονισμός και η συνεργασία όλων των φορέων που εμπλέκονται στο μηχανισμό πρόληψης και καταπολέμησης του βίαιου εξτρεμισμού είναι το κλειδί, για να ανταποκριθεί το εθνικό σχέδιο της Βόρειας Μακεδονίας για την πρόληψη του βίαιου εξτρεμισμού πιο αποτελεσματικά στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.
  • Όπως και οι άλλες χώρες των Βαλκανίων, η Βόρεια Μακεδονία έχει υιοθετήσει μια πολυμερή προσέγγιση για την πρόληψη και την καταπολέμηση του βίαιου εξτρεμισμού, με τη συμμετοχή διαφορετικών φορέων, τόσο σε τοπικό όσο και σε κεντρικό επίπεδο.
  • Οι τοπικοί παράγοντες επέδειξαν υψηλότερα επίπεδα ευαισθητοποίησης και ανθεκτικότητας έναντι του φαινομένου και κινητοποιήθηκαν νωρίς, ενώ το κράτος ήταν αργό, αναποτελεσματικό και κινητοποιήθηκε, κυρίως όταν πιέστηκε από το διεθνή παράγοντα.
  • Οι τοπικές κοινότητες διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στις προσπάθειες οικοδόμησης ανθεκτικότητας μέσω της ευθύνης τους να συνεισφέρουν στο σύστημα θεσμικών μέτρων του μηχανισμού πρόληψης και καταπολέμησης του βίαιου εξτρεμισμού. Οι δημοτικές αρχές μπορούν να συντονίσουν αποτελεσματικά σε τοπικό επίπεδο το έργο των διαφόρων φορέων που σχετίζονται με τις προσπάθειες του συγκεκριμένου μηχανισμού.
  • Οι επίσημοι θρησκευτικοί φορείς διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των κοινοτήτων, καθώς αντιπροσωπεύουν μια έγκυρη εναλλακτική λύση έναντι των εξτρεμιστών και των αφηγημάτων τους. Όταν οι επίσημοι θρησκευτικοί φορείς είναι ανενεργοί, δημιουργείται χώρος, ώστε να δράσουν οι εξτρεμιστές.
  • Ο ρόλος που διαδραματίζουν οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των τοπικών κοινοτήτων ενάντια στο βίαιο εξτρεμισμό αναγνωρίστηκε από όλους τους συμμετέχοντες στην έρευνα πεδίου, πολλοί από τους οποίους έκαναν συγκεκριμένες αναφορές σε κέντρα νεότητας που έχουν ιδρυθεί από τοπικές μη κυβερνητικές οργανώσεις. Αυτά τα κέντρα έχουν αναδειχθεί σε σημαντικούς χώρους οικοδόμησης ανθεκτικότητας.
  • Η παρέμβαση των διεθνών εταίρων και η πίεση που ασκούν βοηθά στην ανάπτυξη ανθεκτικών θεσμών σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Η εμπλοκή των διεθνών εταίρων κινητοποίησε τις επίσημες κρατικές αρχές, ωστόσο οι διεθνείς λύσεις και παρεμβάσεις δεν προσαρμόστηκαν πάντα —ή καθόλου— στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.
  • Η ανθεκτικότητα των κοινοτήτων ενάντια στη ριζοσπαστικοποίηση συνδέεται στενά με την τοπική πολιτική και την προθυμία των τοπικών πολιτικών να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα.

Το Κείμενο Πολιτικής υπογράφουν ο Μπλεντάρ Φετά, Διεθνολόγος και μέλος της ερευνητικής ομάδας του ευρωπαϊκού έργου PAVE του ΕΛΙΑΜΕΠ, ο Ιωάννης Αρμακόλας, Αναπληρωτής Καθηγητής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και Επικεφαλής Έρευνας της ερευνητικής ομάδας PAVE του ΕΛΙΑΜΕΠ, και η Άνα Κρστινόβσκα, Ερευνήτρια, μέλος της ερευνητικής ομάδας PAVE του ΕΛΙΑΜΕΠ.

Διαβάστε το εδώ (στα Αγγλικά)..