Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων, στις 20 Ιουνίου, το ΕΛΙΑΜΕΠ δημοσιεύει ένα κείμενο της Δρος Αγγελικής Δημητριάδη, Κύριας Ερευνήτριας και Υπεύθυνης του Προγράμματος Μετανάστευσης του ΕΛΙΑΜΕΠ, για το Νέο Σύμφωνο για το Άσυλο και τη Μετανάστευση που αναμένεται να ανακοινωθεί.

O COVID-19 επηρέασε την πρόσβαση στο άσυλο. Το κλείσιμο των συνόρων εμπόδισε σε πολλές περιπτώσεις τους αιτούντες άσυλο να φθάσουν με ασφάλεια σε χώρες ή τους ανάγκασε να αντιμετωπίσουν παρατεταμένες καθυστερήσεις στην αίτησή τους για άσυλο . Το νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο αναμένεται να ανακοινωθεί προς τα τέλη του Ιουνίου. Αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της παρούσας Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που καλείται να καταθέσει προτάσεις οι οποίες θα έχουν την αποδοχή των χωρών μελών με διαφορετικές προσεγγίσεις αλλά και ανάγκες στο άσυλο και τη μετανάστευση. Η μεγαλύτερη όμως πρόκληση είναι να διασφαλιστεί ότι το δικαίωμα και η πρόσβαση στο άσυλο θα διατηρηθούν στο ακέραιο και θα αποτελέσουν προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα επόμενα χρόνια. Εν μέσω συνεχιζόμενων συγκρούσεων, ακραίας φτώχειας και όλο και πιο έντονων πρακτικών αποτροπής και απώθησης στα εξωτερικά σύνορα, είναι ίσως η τελευταία ευκαιρία να υποστηριχθεί μια κοινή πολιτική μετανάστευσης και ασύλου στηριζόμενη στις αρχές του ανθρωπισμού και της αλληλεγγύης, μεταξύ των κρατών μελών και έναντι των αιτούντων άσυλο.

Μπορείτε να δείτε το πλήρες κείμενο της ανάλυσης (στα αγγλικά) εδώ.