Η Έκθεση αυτή για το πρόγραμμα DEMOS (Democratic Efficacy and the Varieties of Populism in Europe) έχει ως στόχο να προτείνει στους ερευνητές του έργου που προέρχονται από διάφορους κλάδους, μια κοινή, αλλά αρκετά ευρεία και ανοιχτή, εννοιολόγηση του λαϊκισμού, προκειμένου να καλύψει τη μεγάλη ποικιλία λαϊκιστικών φαινομένων στη σημερινή Ευρώπη με συγκριτική προοπτική, και να επεξεργαστεί ένα αναλυτικό πλαίσιο για τη μελέτη των ποικιλιών του, αντλώντας από θεωρητικές και εμπειρικές βιβλιογραφικές πηγές τόσο για τους ευρωπαϊκούς όσο και για τους λατινοαμερικάνικους λαϊκισμούς.

Κύριοι συγγραφείς: Δημήτρης Α. Σωτηρόπουλος (ΕΛΙΑΜΕΠ), Μάνος Τσατσάνης (ΕΛΙΑΜΕΠ) και Peter Učeň (SKAMBA)

Τελικός συντάκτης της Έκθεσης: Zsolt Boda (CSS)

Συμμετέχοντες συγγραφείς:

Jose Andreu (UB), Attila Bartha (CSS), Sam Bennett (AMU), Zsolt Boda (CSS), Artur Lipiński (AMU), Marcoantonio Simonelli (UB), Andrej Skolkay (SKAMBA).