Το Πρόγραμμα Νοτιοανατολικής Ευρώπης του ΕΛΙΑΜΕΠ συμμετείχε ως εταίρος στο έργο “YOUTHEU – Challenging Euroscepticism through Educating and Empowering Youth as European Citizens“, το οποίο αποσκοπούσε αφενός να εντοπίσει τις πηγές του Ευρωσκεπτικισμού και αφετέρου να προτείνει πιθανούς τρόπους αντιμετώπισής του, με έμφαση στις περισσότερο ευρωσκεπτικιστικές κοινωνίες της ΕΕ και στις υπό ένταξη χώρες.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Κατά τη διάρκεια της περιόδου υλοποίησης, το έργο παρείχε την ευκαιρία σε εμπειρογνώμονες και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να αποκτήσουν εικόνα της στάσης των νέων απέναντι στην ΕΕ και την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, ενώ παράλληλα δημιούργησε μια πλατφόρμα για τους νέους με διαφορετικές απόψεις για την ΕΕ, ώστε να ενημερωθούν για το ευρωπαϊκό σχέδιο και να ανταλλάξουν απόψεις. Το έργο ενσωμάτωσε διαφορετικές προσεγγίσεις για την εκπαίδευση και την ενδυνάμωση των νέων σχετικά με το ευρωπαϊκό σχέδιο και τον ρόλο τους ως ευρωπαίων πολιτών μέσω διαδικτυακών σεμιναρίων, εργαστηρίων και συνεργασίας με φορείς της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου, συντάχθηκαν τέσσερα κείμενα πολιτικής με στόχο την αντιμετώπιση του ευρωσκεπτικισμού από εμπειρογνώμονες σε διάφορες ευρωπαϊκές πολιτικές. Προκειμένου να ενδυναμωθούν οι νέοι με εργαλεία για την αντιμετώπιση των ευρωσκεπτικιστικών αφηγήσεων μεταξύ των συνομηλίκων τους στις χώρες τους, δημιουργήθηκε ένα εγχειρίδιο με πρακτικά παραδείγματα και στρατηγικές.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Institute for European Integration (Τσεχία) (θυγατρική οργάνωση του EUROPEUM)

Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) (Ελλάδα)

EuropaNova (Γαλλία)

European Movement in Serbia (EMinS) (Σερβία)

Η ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΕΛΙΑΜΕΠ

Ιωάννης Αρμακόλας

Αλεξάνδρα Βουδούρη

Όλες οι δράσεις του έργου είναι διαθέσιμες εδώ.

Οι δημοσιεύσεις του έργου είναι διαθέσιμες εδώ.

Το σάιτ του έργου Challenging Euroscepticism through Educating and Empowering Youth as European Citizens – YouthEU είναι διαθέσιμο εδώ.

Το έργο είχε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.