Το ΕΛΙΑΜΕΠ συμμετέχει ως εταίρος στο έργο «Αντιμετώπιση του Ευρωσκεπτικισμού μέσω της εκπαίδευσης και της ενδυνάμωσης των νέων ως Ευρωπαίων πολιτών (YouthEU)». Στόχος του έργου είναι αφενός να εντοπίσει τις πηγές του Ευρωσκεπτικισμού και αφετέρου να προτείνει πιθανούς τρόπους αντιμετώπισής του, με έμφαση στις περισσότερο ευρωσκεπτικιστικές κοινωνίες της ΕΕ και στις υπό ένταξη χώρες. Μέσα από τις δράσεις που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου, εμπειρογνώμονες και εκπρόσωποι φορέων χάραξης πολιτικής θα έχουν την ευκαιρία να κατανοήσουν τις αντιλήψεις των νέων για την ΕΕ και την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Ταυτόχρονα, το έργο θα λειτουργήσει σαν μία πλατφόρμα μέσω της οποίας νέοι με διαφορετικές απόψεις για την ΕΕ, θα ενημερωθούν για το ευρωπαϊκό εγχείρημα και θα ανταλλάξουν ιδέες.

Σκοπός του έργου είναι η εκπαίδευση των νέων και η ενδυνάμωσή του ρόλου τους ως Ευρωπαίων πολιτών μέσω διαδικτυακών σεμιναρίων, εργαστηρίων και της επαφής τους με εκπροσώπους φορέων της ΕΕ στις Βρυξέλλες. Επιπλέον, στη διάρκεια υλοποίησης του έργου, θα εκδοθούν τέσσερα κείμενα πολιτικής για διάφορες Ευρωπαϊκές πολιτικές τα οποία θα έχουν επίσης ως στόχο την αντιμετώπιση του Ευρωσκεπτικισμού. Τέλος, θα συνταχθεί ένα εγχειρίδιο με πρακτικά παραδείγματα και στρατηγικές, το οποίο θα λειτουργήσει σαν ένα επιπλέον όπλο στη φαρέτρα των νέων προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις ευρωσκεπτικιστικές αφηγήσεις των συνομηλίκων τους στις χώρες τους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο, την υλοποίηση και τις δραστηριότητές του επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα εδώ.