Το έργο «Άνεμοι Αλλαγής» στοχεύει στην διεξοδική ανάλυση, στην έναρξη συζητήσεων και εποικοδομητικού διαλόγου μεταξύ των βασικών ενδιαφερομένων. Στόχος του είναι επίσης να οικοδομήσει γέφυρες αμοιβαίας εμπιστοσύνης και συνεργασίας για την πράσινη μετάβαση με την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), ιδίως υπεράκτιας αιολικής ενέργειας, για ένα νέο ενεργειακό μοντέλο για την Ελλάδα και την Ανατολική Μεσόγειο.

Χρησιμοποιεί μια διττή προσέγγιση: μια περιφερειακή διάσταση μιας συνδεδεμένης παραγωγής και διανομής ΑΠΕ στη γειτονιά της Ελλάδας, και μια εγχώρια διάσταση με λεπτομερή μελέτη του κοινωνικοοικονομικού αντίκτυπου της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας. Και οι δύο άξονες εργασίας θα παρέχουν στοιχεία και τεκμηριωμένη ανάλυση για την έναρξη νέων και την ενίσχυση των υφιστάμενων συζητήσεων μεταξύ των βασικών ενδιαφερομένων που επιθυμούν να προωθήσουν τη χάραξη πολιτικής και τις επενδύσεις στην τεχνολογία ΑΠΕ για την Ελλάδα, την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, τις χορηγούς χώρες μέλη του ΕΟΧ και την ΕΕ.

Εστιάζοντας στην άμβλυνση των εθνικών και τοπικών ανησυχιών για τα χερσαία αιολικά πάρκα σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές στην Ελλάδα, και ενόψει του αναμενόμενου επερχόμενου ρυθμιστικού πλαισίου για τη μετάβαση του ενεργειακού μοντέλου, η μελέτη κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων θα εντοπίσει στοιχεία και ανάλυση σχετικά με την εισαγωγή της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα της Ελλάδας. Συγκεκριμένα, η μελέτη θα υποστηρίξει και θα συνδυαστεί με την ρυθμιστική ανάλυση που διεξήγαγε η ΕΛΕΤΑΕΝ και τις συζητήσεις των ενδιαφερομένων στην Ελλάδα μέχρι σήμερα. Ταυτόχρονα, επιτρέπει στην Ελλάδα να διεξάγει μια ενημερωμένη συζήτηση με τους γείτονές της σχετικά με την υπεράκτια παραγωγή αιολικής ενέργειας με σκοπό ένα περιφερειακό μοντέλο ΑΠΕ.

Εξερευνώντας τη γεωπολιτική κατάσταση της Ανατολικής Μεσογείου, η μελέτη αυτή στοχεύει στην ανάλυση της διαμόρφωσης της ενεργειακής γεωπολιτικής στην Ανατολική Μεσόγειο, η οποία έχει διαμορφωθεί από την ανακάλυψη σημαντικών πόρων φυσικού αερίου στην περιοχή πριν από μια δεκαετία και από διάφορα έργα αξιοποίησης ενέργειας, τα οποία περιλάμβαναν τη σύνδεση της Ανατολικής Μεσογείου με το δίκτυο της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας. Καθώς η πανδημία και η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία έχουν μετατοπίσει το επίκεντρο από τους υδρογονάνθρακες στις ΑΠΕ στην Ανατολική Μεσόγειο, αυτή η μελέτη στοχεύει να συμβάλει στον εντοπισμό ευκαιριών και κινδύνων για την επιτυχή ανάπτυξη ενός δικτύου ΑΠΕ και υπεράκτιων αιολικών πάρκων στην Ανατολική Μεσόγειο.

Εταίροι:

Alma Economics

 

 

 

Norwegian Wind Energy Association (NORWEA)

 

 

 

 

Χρηματοδοτείται από:

Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία μέσω των EEA Grants (www.eeagrants.org) (Ταμείο Διμερών Σχέσεων)

 

 

 

 News & Media

Podcast Αναθεωρώντας την ενεργειακή συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο – Κλεοπάτρα Κιττή και Ιωάννης Ν. Γρηγοριάδης (16 Ιουνίου 2021)

Η Μεσόγειος ως ανεξερεύνητο πεδίο συνεργασίας – Κλεοπάτρα Κιττή, Ιωάννης Ν. Γρηγοριάδης (Τα Νέα, 16 Ιουλίου 2021)

PodcastΑνανεώσιμες πηγές ενέργειας, η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και η Ανατολική Μεσόγειος – Κωνσταντίνος Λεβογιάννης (The Greek Current, 10 Σεπτεμβρίου 2021)

Η θαλάσσια αιολική ενέργεια στην Ελλάδα – Alma Economics (Capital.gr, 16 Σεπτεμβρίου 2021)

Η Ανατολική Μεσόγειος μεταξύ υδρογονανθράκων και ΑΠΕ – Ιωάννης Ν. Γρηγοριάδης & Κωνσταντίνος Λεβογιάννης (Τα Νέα, 22 Σεπτεμβρίου 2021)