Το έργο Team Hub! φέρνει μαζί ερευνητικά ιδρύματα και συνδικάτα από εννέα χώρες της ΕΕ για να ασχοληθούν από κοινού με τα χαρακτηριστικά και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η αλυσίδα εφοδιασμού του ηλεκτρονικού εμπορίου, κυρίως όσον αφορά την αποθήκευση και την παράδοση, μέσω ενός αλληλένδετου συνόλου δραστηριοτήτων έρευνας γραφείου και έρευνας δράσης.

Φυλλάδιο έργου

Ο κύριος στόχος του έργου είναι να αναλύσει τις επιπτώσεις της έκρηξης του ηλεκτρονικού εμπορίου, ιδίως μετά το COVID-19, και να εξοπλίσει τα εργατικά συνδικάτα με γνώσεις προκειμένου να προτείνουν μια βιώσιμη αναδιαμόρφωση των επιχειρηματικών μοντέλων και της οργάνωσης της εργασίας στην εφοδιαστική αλυσίδα, ενόψει της ψηφιακής επανάστασης και των περιβαλλοντικών στόχων. Ειδικότερα, μετά από έρευνα γραφείου που αποσκοπεί στην ανασκόπηση και ανάλυση των υφιστάμενων πληροφοριών και δεδομένων, οι βασικές φάσεις του έργου περιλαμβάνουν μελέτες περίπτωσης σχετικά με τα επιχειρηματικά μοντέλα, τις συνδικαλιστικές πρακτικές και τις συλλογικές διαπραγματεύσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού του ηλεκτρονικού εμπορίου, καθώς και εκδηλώσεις και εργαστήρια σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, όπου εργαζόμενοι, συνδικαλιστές, ερευνητές και ενδιαφερόμενοι φορείς θα συζητήσουν: τις ανάγκες και τις προσδοκίες των εργαζομένων, τις τρέχουσες συνθήκες εργασίας και τις επιχειρηματικές στρατηγικές, τις πιθανές πρωτοβουλίες των εργατικών συνδικάτων και των φορέων χάραξης πολιτικής για τη διαμόρφωση του μέλλοντος των δραστηριοτήτων logistics που επηρεάζονται περισσότερο από τις εξελίξεις στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

Η τελική φάση περιλαμβάνει τη σύνοψη και την κριτική αναθεώρηση των ευρημάτων του έργου για την εκπόνηση μιας τελικής συγκριτικής έκθεσης που θα περιλαμβάνει συστάσεις πολιτικής.

Ιστοσελίδα έργου Team Hub! 

Team Hub! Twitter profile

Εταίροι:

FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI TRASPORTI CGIL (Ιταλία) (Συντονιστής)

FONDAZIONE GIACOMO BRODOLINI (Ιταλία)

BELGISCHE TRANSPORTBOND (Βέλγιο)

JYVASKYLAN YLIOPISTO (Φιλανδία)

TARTU ULIKOOL (Εστονία)

NOTUS (Ισπανία)

FUNDACJA INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH (Πολωνία)

INSTITUT DE RECHERCHES ECONOMIQUESET SOCIALES ASSOCIATION (Γαλλία)

VER.DI – VEREINTE DIENSTLEISTUNGSGEWERKSCHAFT (Γερμανία)

ΕΛΙΑΜΕΠ (Ελλάδα)

Αποτελέσματα του έργου 

Νέα & Media: 

Νέα ζητήματα εργασίας, παλιές λύσεις – Δημήτρης Α. Σωτηρόπουλος (Η Καθημερινή, 16 Ιουλίου 2023)

ELIAMEP PodcastΗλεκτρονικό εμπόριο και εργασιακές σχέσεις: επιπτώσεις και αλλαγές – Δημήτρης Α. Σωτηρόπουλος (5 Απριλίου 2024)