Το πρόγραμμα αυτό επεδίωξε να εξετάσει τους μηχανισμούς εκείνους, μέσω των οποίων κατέστη δυνατή η διακρατική μεταφορά αξιών και πολιτικών στον τομέα της ασφάλειας, και ιδίως ενάντια στο οργανωμένο έγκλημα και την τρομοκρατία. Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα εξέτασε σε ποιο βαθμό οι προσπάθειες ανάπτυξης πόρων και επιχειρησιακών ικανοτήτων από πλευράς Ε.Ε, Βρετανίας και Η.Π.Α, η διεθνής συνεργασία , καθώς και οι διαφορετικές τακτικές προσεγγίσεις στην «εξαγωγή» αξιών πολιτικών σχετίζονται με συμπεριφορικές και πρακτικές προσεγγίσεις του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας από Έλληνες αξιωματούχους και στελέχη υπηρεσιών επιβολής του νόμου. Το πρόγραμμα ξεκίνησε την 1η Σεπτεμβρίου 2009 και τελείωσε την 31η Αυγούστου 2011. Επιδιώκοντας να συλλάβει, να πλαισιώσει, και να αξιολογήσει τη διεθνή μεταφορά αξιών και πολιτικών, η υπεύθυνη ερευνήτρια διεξήγαγε για δύο χρόνια έρευνα πεδίου τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Μεγάλη Βρετανία. Μέσω αυτής της έρευνας, συνέλεξε ένα ευρύ φάσμα υλικού: από αναφορές επίσημων υπηρεσιών, ΜΚΟ και ΜΜΕ, μέχρι συνεντεύξεις με πρώην πρέσβεις, εκπαιδευτές για στελέχη επιβολής του νόμου και εξειδικευμένους αξιωματούχους, δημοσιογράφους και πανεπιστημιακούς. Από τη μια πλευρά, το πρόγραμμα συγκέντρωσε προσωπικές μαρτυρίες  για εμπειρίες διεθνούς αστυνομικής εκπαίδευσης και προσπάθειες συνεργασίας. Από την άλλη, η μελέτη εξέτασε ιστορικά το θέμα προκειμένου να κατανονήσει την αποτελεσματικότητα της πολιτικής μεταφοράς στην Ελλάδα σε αυτούς τους τομείς.

Το πρόγραμμα αναπτύχθηκε και υλοποιήθηκε από την υπότροφο Marie Curie, Δρ. Σαπφώ Ξενάκη, ενώ την επίβλεψη του  είχε ο Δρ. Θάνος Ντόκος, Γενικός Διευθυντής του ΕΛΙΑΜΕΠ.

Ακρώνυμο: SEC POL TRANSFER

Διάρκεια προγράμματος: 1/9/2009-31/8/2011

Χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο, Marie Curie Intra European Fellowships (Συμφωνία επιχορήγησης Νο. 237163)