Συχνά αναφερόμαστε στην διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης που οδήγησε στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ως το «Σχέδιο ειρήνης». Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ), για παράδειγμα, είχε ως στόχο να ρυθμίσει κάτω από μία κεντρική διοίκηση την παραγωγή δύο ορυκτών που είναι απαραίτητοι για τον πόλεμο. Όπως υποστήριξε ο Robert Schuman, η ΕΚΑΧ «θα κάνει τον πόλεμο όχι μόνο αδιανόητο, αλλά ουσιαστικά αδύνατο». Το 2012, η ​​Επιτροπή Νόμπελ απονέμει το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης στην Ε.Ε. υποστηρίζοντας ότι η ένταξη της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης στην Ε.Ε. μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου συνέβαλε στην ειρήνη στην ήπειρο, ενώ οι προοπτικές ένταξης στην Ε.Ε. ενίσχυσαν τη συμφιλίωση στα Βαλκάνια.
Τα τελευταία χρόνια, η Ε.Ε. έχει αντιμετωπίσει ποικίλες προκλήσεις που κυμαίνονται από τις χρηματοπιστωτικές και μεταναστευτικές κρίσεις έως το Brexit. Το παγκόσμιο πολιτικό περιβάλλον έχει γίνει πιο εχθρικό απέναντι στην Ε.Ε., όχι μόνο εσωτερικά λόγω της ανόδου των λαϊκιστικών ή εθνικιστικών κομμάτων, αλλά και λόγω της επιδείνωσης της σχέσης με τη Ρωσία και υπό τη διοίκηση του Τράμπ με τις ΗΠΑ. Σύμφωνα με τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε., απειλούνται οι δημοκρατικές αξίες και το κράτος δικαίου σε χώρες όπως η Ουγγαρία και η Πολωνία.

Σενάρια και ο σκοπός τους

Η αβεβαιότητα σχετικά με τη μελλοντική κατεύθυνση της Ε.Ε. εγείρει πολλά ερωτήματα σχετικά το «σχέδιο ειρήνης» ως το 2040: εάν η διεύρυνση της Ε.Ε. θα συνεχιστεί ή όχι; εάν θα υπάρξει περαιτέρω εμβάθυνση της ολοκλήρωσης της Ε.Ε. ή όχι; εάν περισσότερες εθνικιστικές ή λαϊκιστικές τάσεις θα εμφανιστούν ανά την Ευρώπη ή όχι; Ίσως ακόμη και αν η Ε.Ε. θα εξακολουθήσει να υπάρχει ή όχι; και ούτω καθεξής. Και ποια θα είναι η απάντηση σε όλα αυτά τα ερωτήματα για την Ευρώπη στο σύνολό της;
Η έκθεση των σεναρίων που θα προκύψει θα χρησιμοποιηθεί για την ευαισθητοποίηση και την τόνωση των συζητήσεων στην Ολλανδία και αλλού στην Ευρώπη κατά τους μήνες πριν από τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που θα διεξαχθούν τον Μάιο του 2019.

Μέθοδοι και σχεδιασμός

Συνολικά θα οργανωθούν τρία διήμερα σεμινάρια σεναρίου με περίπου 20 έως 24 συμμετέχοντες.
Η πρώτη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 22 και 23 Νοεμβρίου 2018 στην Ουτρέχτη (Ολλανδία) και στοχεύει στην ανάπτυξη του πλαισίου και την δομή των σεναρίων. Οι συμμετέχοντες στη συνάντηση θα προέρχονται κυρίως από τα κράτη μέλη της Ε.Ε. Με βάση τα αποτελέσματα αυτού του εργαστηρίου πρώτου σεναρίου θα αναπτυχθούν περιλήψεις των σεναρίων.
Στο Δεκέμβριο του 2018 θα διοργανωθούν δύο σεμινάρια για την περαιτέρω ανάπτυξη των σεναρίων που επικεντρώνονται στις εξελίξεις στα Δυτικά Βαλκάνια και στην Ουκρανία.
Η συγγραφή της έκθεσης με τα σενάρια θα ολοκληρωθεί στις αρχές Μαρτίου 2019 και θα παρουσιαστεί σε δημόσιες εκδηλώσεις για το μέλλον της Ευρώπης ως «σχέδιο ειρήνης» καθ ‘όλη τη διάρκεια του Μαρτίου 2019.

Διοργανωτές

Αυτή η άσκηση σενάριο και οι συναφείς δραστηριότητες είναι η πρωτοβουλία της PAX, μιας ολλανδικής οργάνωσης με πολύ μεγάλη ιστορία στην ειρηνευτική δουλειά τόσο στην Ευρώπη, όσο και μεταξύ άλλων στη Μέση Ανατολή, Υποσαχάρια Αφρική και Κολομβία. Δείτε: https://www.paxforpeace.nl/about-us ή επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εργασία μας και το έργο αυτό:
Κα Medina Sharapova, [email protected]