Το έργο Re-FORM αποσκοπεί να αξιολογήσει το βαθμό στον οποίο η πανδημία της Covid-19 και οι πολιτικές της ΕΕ ως απάντηση σε αυτή, ειδικότερα το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και τα απορρέοντα Εθνικά Σχέδια Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, δύνανται να επιταχύνουν διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στη Δημόσια Διοίκηση και να αλλάξουν τα μέχρι τώρα κυρίαρχα παραδείγματα σχετικών μεταρρυθμίσεων.

Μέσω μεικτής έρευνας, η οποία θα συνδυάσει μελέτες περίπτωσης, συνεντεύξεις με ελίτ, και πειραματική έρευνα, το έργο θα επικεντρωθεί σε δύο χώρες που χαρακτηρίζονται από παρόμοιες παραδόσεις και αδυναμίες αναφορικά με τη Δημόσια Διοίκησή τους: την Ελλάδα και την Ιταλία. Η έρευνα, ωστόσο, αναμένεται να οδηγήσει σε συμπεράσματα που αφορούν και άλλες χώρες, και να ανοίξει το δρόμο για περαιτέρω έρευνα σε χώρες που παρουσιάζουν παρόμοια προβλήματα θεσμικής ποιότητας και διοικητικής ικανότητας, πχ. χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.

Το έργο Re-FORM, με επικεφαλής την Laura Polverari, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πολιτικής Επιστήμης, χρηματοδοτείται από το Πανεπιστήμιο της Πάντοβα. Το ΕΛΙΑΜΕΠ είναι ο εταίρος στην Ελλάδα, ενώ η ομάδα που έχει αναλάβει την εκπόνηση της έρευνας στην Ελλάδα αποτελείται από τη Στέλλα Λαδή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δημόσιας Πολιτικής και Δημόσιου Μάνατζμεντ στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και στο Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου (επικεφαλής της ομάδας), Ερευνήτρια του ΕΛΙΑΜΕΠ, τον Άγγελο Αγγέλου, Επισκέπτη Ερευνητή στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο του LSE και Ακαδημαϊκό Συνεργάτη στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, και τη Δήμητρα Παναγιωτάτου, Μέλος Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.