Τον Απρίλιο του 2020, το Πρόγραμμα Νοτιοανατολικής Ευρώπης του ΕΛΙΑΜΕΠ δημιούργησε ένα διαδραστικό χάρτη με σκοπό της παρακολούθηση της πανδημίας στην Αλβανία, την Βοσνία Ερζεγοβίνη, τη Βουλγαρία, την Ελλάδα, το Μαυροβούνιο, την Βόρεια Μακεδονία, την Ρουμανία, τη Σερβία, την Σλοβενία και την Τουρκία.

Η πλατφόρμα αυτή ανανεωνόταν  κάθε εβδομάδα με τον αριθμό των κρουσμάτων και θανάτων από τον κορωνοϊό, ενώ εμπεριείχε ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα σχετικά με τα μέτρα πρόληψης, που είχαν ληφθεί  για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού βάσει των σχετικών αποφάσεων που ελάμβαναν οι κυβερνήσεις των συγκεκριμένων χωρών.

Το έργο επικεντρώθηκε επίσης στους πόρους, που διατέθηκαν από την αρχή της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, καθώς και στην ικανότητα της κάθε χώρας ξεχωριστά να ανταποκριθεί στην κρίση με βάση τους παγκόσμιους δείκτες υγείας. Μπορείτε να δείτε κάποια από τα δεδομένα που έχουν καταγραφεί κατά την διάρκεια του έργου στις παρακάτω εικόνες.

Covid-19 Confirmed Tests/Confirmed Cases in South-Eastern Europe – 3 April 2020 Covid-19 Cases/Population in South-Eastern Europe – 3 April 2020
Covid-19 Cases/Population in South-Eastern Europe – 30 April 2020 Covid-19 Cases/Population in South-Eastern Europe – 30 May 2020 Covid-19 Confirmed Tests/Confirmed Cases in South-Eastern Europe – 31 May 2020 Covid-19 Confirmed Deaths/Population in South-Eastern Europe – 31 May 2020

Covid-19 Confirmed Tests/Confirmed Cases in South-Eastern Europe – 7 June 2020 Covid-19 Confirmed Tests/Confirmed Cases in South-Eastern Europe – 28 June 2020 Covid-19 Confirmed Deaths/Population in South-Eastern Europe – 28 June 2020