Το ερευνητικό πρόγραμμα IRMA προϋποθέτει ότι οι μετανάστες (και οι οικογένειες τους) είναι αυτόνομοι κοινωνικοί δρώντες, οι οποίοι όμως συναλλάσσονται και αλληλεπιδρούν με κρατικούς φορείς (στις χώρες προορισμού και διέλευσης) καθώς και μη κρατικούς φορείς, τοπικούς ή διεθνείς (ΜΚΟ, διεθνείς οργανισμούς, διακινητές αλλά και εργοδότες). Η μελέτη επικεντρώνεται σε δύο ερωτήματα:

  1. Πώς επηρεάζουν οι πολιτικές ελέγχου της μετανάστευσης τα σχέδια και τις πράξεις των (δυνητικά ή ήδη) παράτυπων μεταναστών;
  2. Γιατί, κάποιες πολιτικές είναι πιο επιτυχείς από άλλες;

Για να απαντήσουμε στα δυο αυτά ερωτήματα εξετάζουμε τέσσερα συγκεκριμένα εμπειρικά ζητήματα:

(α) πώς διαμορφώνουν τα σχέδια τους οι μετανάστες, παρά τους νομικούς περιορισμούς στις χώρες προορισμού;

(β) ποιοι δρώντες (σε εθνικό, τοπικό ή διεθνές επίπεδο, κρατικοί ή μη κρατικοί φορείς) επηρεάζουν τις αποφάσεις και ενέργειες τους;

(γ) πώς ακριβώς επηρεάζουν οι δρώντες αυτοί τις ενέργειες των (δυνητικών) μεταναστών;

) γιατί κάποιοι δρώντες είναι πιο αποτελεσματικοί από τις κρατικές πολιτικές στο να διαμορφώνουν τα σχέδια και τις αποφάσεις των μεταναστών;

Η εμπειρική έρευνα επικεντρώθηκε σε τρία μεταναστευτικά συστήματα:

  • Μεταναστευτικό σύστημα 1. Βαλκάνια προς ΕΕ: Αλβανία προς Ελλάδα,
  • Μεταναστευτικό σύστημα 2. Ανατολική Ευρώπη προς ΕΕ: Γεωργία και Ουκρανία προς Ελλάδα,
  • Μεταναστευτικό σύστημα 3. Νοτιοανατολική Ασία προς ΕΕ: Πακιστάν και Αφγανιστάν προς Ελλάδα.

Ερευνητική ομάδα: Καθηγ. Άννα Τριανταφυλλίδου, Δρ. Αγγελική Δημητριάδη, Δρ. Έντα Γκέμι, κα Μικαέλα Μαρούφωφ και κα Μαρίνα Νικόλοβα.