Το INFOCORE είναι ένα διεθνές ερευνητικό πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από το 7ο Πρόγραμμα-Πλαίσιο για την Έρευνα της Ε.Ε. Συγκεντρώνει κορυφαίους ειδικούς από όλες τις κοινωνικές επιστήμες από εννέα ερευνητικά ιδρύματα σε επτά χώρες. Κύριος στόχος του είναι να διερευνήσει το ρόλο που διαδραματίζουν τα μέσα ενημέρωσης και επικοινωνίας στην εμφάνιση ή την πρόληψη, την κλιμάκωση ή αποκλιμάκωση, τη διαχείριση και την επίλυση των βίαιων συγκρούσεων.

http://www.infocore.eu

Συντονιστής:

Ludwig Maximilian University, Munich

Εταίροι:

King’s College London, London

Interdisciplinary Center Herzliya

Hebrew University of Jerusalem, Jerusalem

Hellenic Foundation of European & Foreign Policy, Athens

Global Governance Institute, Brussels

School of Journalism and Public Relations, Skopje

University Rey Juan Carlos, Madrid

Universite Libre Bruxelles, Brussels