Το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) συμμετέχει σε δύο σκέλη του προγράμματος Early Warning.  To πρώτο αφορά την κλιματική αλλαγή και την ασφάλεια και το δεύτερο τα ΜΜΕ στις διεθνείς συγκρούσεις.  To ΕΛΙΑΜΕΠ έχει πραγματοποιήσει το Φεβρουάριο του 2011 διεθνές συνέδριο με  θέμα τον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής στη Μεσόγειο. Έχει, επίσης, αναλάβει την πρωτοβουλία να συμβάλει στη διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ Σέρβων και Αλβανών-Κοσοβάρων νεαρών δημοσιογράφων.  Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την αγγλική έκδοση της ιστοσελίδας.