Σκοπός του έργου είναι να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη στην Ελλάδα για την ιστορία και την εξέλιξη του ΝΑΤΟ στα εβδομήντα χρόνια της ύπαρξης του. Παράλληλα να αναδείξει τη χρησιμότητα του οργανισμού σήμερα και να παρουσιάσει ρεαλιστικά σενάρια για το μέλλον και την ανάγκη προσαρμογής του NATO στο νέο περίπλοκο περιβάλλον ασφάλειας.  

Ειδικότερα οι στόχοι του έργου είναι οι παρακάτω: 

  1. Η ενίσχυση της γνώσης για το ΝΑΤΟ και το ρόλο του στην παγκόσμια ασφάλεια σήμερα, με ιδιαίτερη έμφαση στη Μεσόγειο, στην Ανατολική Ευρώπη και στην Ελλάδα.  
  2. Η προώθηση μίας ολιστικής κατανόησης για τα ιστορικά επιτεύγματα του ΝΑΤΟ ως την αμυντική συμμαχία του Ευρωατλαντικού κόσμου.  
  3. Η ενίσχυση της εμπιστοσύνης και της γνώσης των Ελλήνων πολιτών για το ρόλο του ΝΑΤΟ ως παρόχου ασφάλειας έναντι των νέων απειλών, αλλά και για την χρησιμότητά του σήμερα.  
  4. Η σύνδεση της παγκόσμιας με την ανθρώπινη ασφάλεια και η ανάδειξη του ρόλου του ΝΑΤΟ για την προστασία όχι μόνο των κρατών- μελών του, αλλά και των ανθρώπων στην καθημερινότητά τους.  
  5. Η προετοιμασία σεναρίων για το μελλοντικό ρόλο του Οργανισμού με την αξιοποίηση μεθοδολογιών «what if» και «black swans».  

Στις δράσεις του έργου περιλαμβάνονται εκδόσεις (συλλογικού τόμου), δημοσιεύσεις θεματικών φακέλων σε εφημερίδες και περιοδικές επιθεωρήσεις, ενημερωτικές ημερίδες, workshops, διαδρατικοί διάλογοιενημερωτική εκστρατεία στα social media και ένα ηλεκτρονικό μάθημα για την ευρωπαϊκή ασφάλεια και το ΝΑΤΟ.