Η Πρωτοβουλία για την Ανάπτυξη της Μεσογείου ξεκίνησε να λειτουργεί τον Ιανουάριο του 2016. Είναι ο ενιαίος κόμβος πληροφοριών για τη Μεσόγειο, παρέχοντας άμεση πρόσβαση σε δεδομένα και αναλύσεις που καλύπτουν όλες τις χώρες της περιοχής.

Το Mgi.online είναι η μόνη πλατφόρμα δεδομένων και ανάλυσης που εστιάζει στην περιοχή της Μεσογείου. Τα δεδομένα του είναι χρήσιμα για τη διακυβέρνηση, τη χάραξη πολιτικής και τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων.

Μεθοδολογία: Στηρίζουμε την ανάλυσή μας στη χρήση τεχνολογιών αιχμής, συνδυάζοντας ανθρώπινη και τεχνητή νοημοσύνη. Με την υποστήριξη της Alma Economics.

Ο Δείκτης μας Mediterranean Economic Prospects Index (MEPI) παρέχει ένα εργαλείο συγκριτικής αξιολόγησης που συνθέτει πληροφορίες σε έναν ενιαίο δείκτη που υπολογίζει τις οικονομικές προοπτικές των διαφόρων χωρών της Μεσογείου.

Δίκτυα: Ο MEPI υποστηρίχθηκε από την Παγκόσμια Τράπεζα στο Μνημόνιο Συνεργασίας μας με το Center for Mediterranean Integration, συνεισφέροντας στην έρευνα του Κέντρου Bloomberg για επαγγελματίες forecasters.