Το Πρόγραμμα Νοτιοανατολικής Ευρώπης του ΕΛΙΑΜΕΠ, αναγνωρίζοντας τη σημασία των βουλευτικών εκλογών του Ιουνίου 2013 στην Αλβανία για τη διαδικασία ένταξης της χώρας στην ΕΕ και το μέλλον των σχέσεων με τις γειτονικές χώρες, ξεκίνησε το Παρατηρητήριο των αλβανικών εκλογών.

Στόχος του έργου ήταν η κατανόηση της εξέλιξης του πολιτικού διαλόγου στην Αλβανία και η διαμόρφωση νέων πολιτικών δυναμικών και τάσεων, μέσω της ανάλυσης των πλατφορμών και των προεκλογικών εκστρατειών των πολιτικών κομμάτων, καθώς και του μετεκλογικού πολιτικού τοπίου. Η έρευνα επικεντρώθηκε σε διάφορα θέματα, όπως η ένταξη στην ΕΕ και οι προϋποθέσεις ένταξης, η λειτουργία της δημοκρατίας, η οικονομία και η ανάπτυξη, η εθνική ταυτότητα και οι διμερείς σχέσεις με την Ελλάδα και άλλες γειτονικές χώρες.

Η μετεκλογική έρευνα περιελάβανε ανάλυση των εκλογικών αποτελεσμάτων, τοποθετώντας τις εκλογές του 2013 στο ευρύτερο πλαίσιο των μετακομμουνιστικών πολιτικών και εκλογικών τάσεων στη χώρα.

Το Παρατηρητήριο των αλβανικών εκλογών δημοσίευε τακτικά ενημερωτικά δελτία με στοιχεία και αναλύσεις σχετικά με την προεκλογική εκστρατεία και τις αλβανικές εκλογές εν γένει, τα οποία κυκλοφόρησαν ευρέως σε φορείς διαμόρφωσης της κοινής γνώμης και χάραξης πολιτικής στην Ευρώπη και πέραν αυτής.

Το Παρατηρητήριο των αλβανικών εκλογών συντονίστηκε από κοινού από τους:

Δημήτρη Σωτηρόπουλο, Αναπληρωτή Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και Ανώτερο Ερευνητή στο ΕΛΙΑΜΕΠ.

Ιωάννη Αρμακόλα, Λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και επικεφαλής του Προγράμματος Νοτιοανατολικής Ευρώπης του ΕΛΙΑΜΕΠ.

Η ομάδα του Παρατηρητηρίου αποτελούνταν από τους Bledar Feta, Eda Gemi, Anastasis Valvis, Skerilda Agolli, Ermela Gianna και Milva Lambro.