Το ερευνητικό πρόγραμμα «Μαθαίνοντας Διαδικτυακά για την Ασφάλεια», πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της Διεύθυνσης Δημόσιας Διπλωματίας του ΝΑΤΟ, με στόχο να συμβάλει στην ολοκληρωμένη κατανόηση των νέων συνθηκών και των σχετικών διλημμάτων ασφαλείας που προκύπτουν στην μετά COVID-19 εποχή.

Στόχος του προγράμματος είναι να δώσει την ευκαιρία στους ενδιαφερόμενους χρήστες του διαδικτύου -φοιτητές, ερευνητές, δημοσιογράφους, διαμορφωτές πολιτικής και διπλωμάτες- να έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε έναν ηλεκτρονικό κατάλογο διαλέξεων, βίντεο και επιστημονικών δημοσιεύσεων.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, πραγματοποιήθηκαν επτά ηχητικές συνεντεύξεις ειδικών επιστημόνων, εμπειρογνωμόνων και δημοσιογράφων. Πραγματοποιήθηκε επίσης, δημόσια διαδικτυακή συζήτηση με θέμα: «Ενισχύοντας τη Σταθερότητα στο Νότο». Η ιστοσελίδα του ΕΛΙΑΜΕΠ εξακολουθεί να λειτουργεί ως πηγή εύρεσης επιστημονικού υλικού γύρω από το ζήτημα της ασφάλειας και των ψευδών ειδήσεων.

Πατήστε εδώ για να βρείτε την πιο πρόσφατη βιβλιογραφία.