Το πρόγραμμα με τίτλο «Μαθαίνοντας Διαδικτυακά για την Ασφάλεια, Μέρος ΙΙ – Μετά τη Διάσκεψη του Ιουνίου 2021» στοχεύει να συνεισφέρει στην περιεκτική και ουσιαστική κατανόηση των νέων προτεραιοτήτων του NATO, όπως αυτές εκφράστηκαν στην Ανακοίνωση (Communiqué) της 14ης Ιουνίου 2021. Λειτουργεί συμπληρωματικά στην έρευνα που υλοποιήθηκε τους τελευταίους μήνες του 2020 και έχει σχεδιαστεί γύρω από το “NATO 2030 Vision”. Το πρόγραμμα θα έχει 3 βασικούς πυλώνες: α) podcasts, β) σύσταση μιας διαδικτυακής βιβλιοθήκης με δωρεάν διαθέσιμες πηγές και γ) διοργάνωση ενός διαδικτυακού (ή υβριδικού) συνεδρίου. Το προτεινόμενο πρόγραμμα θα δώσει την ευκαιρία στους ενδιαφερόμενους χρήστες του διαδικτύου να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους για το ΝΑΤΟ όχι μόνο πάνω στον απόηχο της Διάσκεψης του Ιουνίου 2021 αλλά και στην απόσυρση των αμερικανικών στρατευμάτων από το Αφγανιστάν τον Αύγουστο του 2021 και τον αντίκτυπο που είχε αυτή η κίνηση στις διεθνείς σχέσεις.