Το Παρατηρητήριο για την Κρίση ανέλαβε το ερευνητικό έργο «Η Πολιτική Οικονομία των Μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα» μετά από σχετική ανάθεση από την Τράπεζα της Ελλάδος.  Το πρόγραμμα διήρκησε από την 1η Απριλίου 2016 εως την 31η Δεκεμβρίου 2016. Εκτός του Δημήτρη Κατσίκα (συντονιστής του έργου) στο έργο συμμετείχαν οι ερευνητές Μαριάνθη Αναστασάτου, Ελισάβετ Νίτση, Αθανάσιος Πετραλιάς, Κυριάκος Φιλίνης καθώς και ο Γιάννης Βιντζηλαίος και ο Αλέξανδρος Γεωργακόπουλος.

Περίληψη Έργου

Τα τελευταία χρόνια οι ελληνικές κυβερνήσεις εφάρμοσαν μια σειρά διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, τόσο στη δημόσια διοίκηση όσο και στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας. Ωστόσο, οι μεταρρυθμίσεις αυτές δεν υλοποιήθηκαν πάντα με την ίδια επιτυχία, ενώ η εφαρμογή κάποιων εξ αυτών δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, παρά το γεγονός ότι περιλαμβάνονταν στα δύο πρώτα προγράμματα προσαρμογής της ελληνικής οικονομίας. Δεδομένου ότι τα σημαντικότερα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας εξακολουθούν να συνδέονται με διαθρωτικές αδυναμίες του ελληνικού παραγωγικού μοντέλου και της δημόσιας διοίκησης, η διερεύνηση των παραγόντων που έχουν συντελέσει στην επιτυχία ή αποτυχία των μεταρρυθμίσεων μπορεί να συμβάλει τόσο στην καλύτερη κατανόηση της κρίσης και της εξέλιξής της έως σήμερα, όσο και στην προσπάθεια ανεύρεσης λύσεων για την αναμόρφωση της ελληνικής οικονομίας και δημόσιας διοίκησης.

Σκοπός του προγράμματος ήταν η διερεύνηση της πορείας των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που έχουν επιχειρηθεί στα πλαίσια των δύο πρώτων προγραμμάτων προσαρμογής (2010-2014),με βασική επιδίωξη να αναδειχθούν και να αναλυθούν οι παράγοντες που ευνόησαν ή δυσχέραναν το σχεδιασμό και την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων αυτών.

Η τελική έκθεση του έργου δημοσιεύτηκε τον Ιούλιο του 2018, ενώ η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στο προσεχές διάστημα και θα ανακοινωθεί από την ιστοσελίδα και τα κοινωνικά μέσα του Παρατηρητηρίου για την Κρίση.