Από τον Οκτώβριο 2017 το Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντη χρηματοδοτεί μια νέα Ερευνητική Έδρα στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Τα τρία πρώτα χρόνια λειτουργίας της, η Έδρα υποστήριξε την εκπόνηση επιστημονικών μελετών ελληνικού ενδιαφέροντος γύρω από θέματα Ευρωπαϊκής πολιτικής οικονομίας. Οι μελέτες συντάχθηκαν από ερευνητές/ακαδημαϊκούς αναγνωρισμένης αξίας, είχαν επίκαιρο χαρακτήρα και παρουσιάστηκαν σε ειδικές εκδηλώσεις μεγάλης δημόσιας προβολής, όπου και σχολιάστηκαν από ομιλητές εγνωσμένου κύρους. Επίσης, μέρος της χρηματοδότησης διατέθηκε για τη στελέχωση θέσης νέου/ας ερευνητή/τριας,  που ανέλαβε να εκπονήσει ένα ερευνητικό κείμενο που φέρει τον τίτλο του χορηγού (Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντη) και να συνδράμει την ομάδα των ερευνητών κατά την προετοιμασία της μελέτης. Από την ακαδημαϊκή χρονιά 2020-21, η Έδρα Α.Γ. Λεβέντη χρηματοδοτεί μια θέση μεταδιδακτορικού ερευνητή/τριας στο αντικείμενο της ελληνικής ή/και ευρωπαϊκής πολιτικής οικονομίας. Το πρόγραμμα διαρκεί ένα έτος και ανανεώνεται κάθε χρόνο.

Συντονιστής του προγράμματος είναι ο υπεύθυνος του Παρατηρητηρίου για την Ελληνική και Ευρωπαϊκή Οικονομία. Από τον Οκτώβριο του 2017 μέχρι το Σεπτέμβριο του 2021 ήταν ο Δημήτρης Κατσίκας, και από τον Σεπτέμβριο 2021 έως σήμερα ο Μάνος Ματσαγγάνης.

Περίοδος 2017-2018

Για την περίοδο 2017-18, η μελέτη που χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο των δράσεων της Έδρας έχει τίτλο «Μεταρρυθμίσεις στη Δημόσια Διοίκηση στη διάρκεια της κρίσης: Επισκόπηση, Περιγραφή, Αποτίμηση». Η έρευνα κατέγραψε τις μεταρρυθμίσεις στη Δημόσια Διοίκηση που προωθήθηκαν μέσω των Προγραμμάτων Οικονομικής Προσαρμογής. Σκοπός της μελέτης ήταν η αξιολόγηση της εφαρμογής και της επίδρασης των μεταρρυθμίσεων που πραγματοποιήθηκαν, καθώς επίσης και μια αποτίμηση της συνολικής προόδου στη Δημόσια Διοίκηση, αλλά και των σχετικών εμποδίων που παρουσιάστηκαν κατά την προσπάθεια εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων. Τη μελέτη συντόνισε η Καθηγήτρια του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Καλλιόπη Σπανού. Στην ερευνητική ομάδα συμμετείχαν οι Δρ. Χρήστος Ιωάννου, Δρ. Μαντώ Λαμπροπούλου, Δρ. Ευαγγελία Μπαλλά και ο Καθηγητής Δημήτρης Οικονόμου.

Μπορείτε να βρείτε τη σύνοψη των βασικών ευρημάτων και συμπερασμάτων της έκθεσης εδώ, ενώ η μετάφρασή της στα αγγλικά είναι διαθέσιμη εδώ.
Η πλήρης μελέτη είναι διαθέσιμη εδώ.

Για περίοδο 2017-18, τη θέση του νέου ερευνητή κατέλαβε ο Βαγγέλης Αρβανίτης, ο οποίος είναι υποψήφιος διδάκτορας στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η διδακτορική διατριβή του κ. Αρβανίτη έχει θέμα «Διαφάνεια Κεντρικών Τραπεζών και μηχανισμοί μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής». Στο πλαίσιο των καθηκόντων του ως κάτοχος της Έδρας, ο κος Αρβανίτης εκπόνησε μελέτη με τίτλο «Η επίδραση της νομισματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στη διάρθρωση των δανείων των Ευρωπαϊκών χωρών-Το στεγαστικό κανάλι».

Περίοδος 2018-2019

Για την περίοδο 2018-19, η μελέτη που χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο των δράσεων της Έδρας ανατέθηκε στον Καθηγητή του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Παναγιώτη Τσακλόγλου. Ο τίτλος της μελέτης είναι «Διαρθρωτικές αλλαγές στο πεδίο της δημοσιονομικής πολιτικής στα χρόνια της κρίσης: Θεσμικό πλαίσιο και οικονομικά αποτελέσματα». Την μελέτη συνέγραψαν ο κ. Τσακλόγλου και η Δρ. Μαριάνθη Αναστασάτου, οικονομολόγος στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Η επιλογή του θέματος έγινε λόγω της κεντρικής θέσης που κατείχε η δημοσιονομική πολιτική στη διαχείριση της ελληνικής αλλά και της ευρύτερης ευρωπαϊκής κρίσης, καθώς επίσης και λόγω της κρισιμότητάς της για την προσδοκώμενη ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Το θέμα παραμένει ιδιαίτερα επίκαιρο και βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων για το μέλλον της «μετά-μνημονιακής Ελλάδας».

Μπορείτε να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της μελέτης εδώ.

Για την περίοδο 2018-19, τη θέση του νέου ερευνητή αρχικά κατέλαβε ο κος Ζήσης Μανούζας, ο οποίος είναι υποψήφιος διδάκτορας του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο τίτλος της διδακτορικής διατριβής του κου Μανούζα είναι «Κοινωνική Ανοχή της Δημοσιονομικής Λιτότητας στις χώρες της Ευρωζώνης: Εξηγήσεις της Πολιτικής Οικονομίας».

Από τις 15 Φεβρουαρίου 2019, τη θέση του νέου ερευνητή κατέλαβε η κα Πέρη Μπαζώτη. Η κα Πέρη Μπαζώτη είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Πολιτική από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η κα Μπαζώτη έχει ερευνητική εμπειρία σε προγράμματα για την ελληνική και την ευρωπαϊκή κρίση.  Στο πλαίσιο των καθηκόντων της ως κάτοχος της Έδρας, η κα Μπαζώτη εκπόνησε μελέτη με τίτλο: «Education and wage inequalities in Greece: access to higher education and its effects on income».

 Περίοδος 2019-2020

Για την περίοδο 2019-2020, η μελέτη που χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο των δράσεων της Έδρας ανατέθηκε στους: Καθηγήτρια Μαργαρίτα Κατσίμη, Καθηγητή Σαράντη Καλυβίτη και Καθηγητή Θωμά Μούτο, του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο τίτλος της μελέτης που παράχθηκε είναι «Εξωστρέφεια, Εξαγωγές των Επιχειρήσεων και Μισθολογικό Περιβάλλον στην Ελληνική Οικονομία».

Στο πλαίσιο της μελέτης έγινε μια ενδελεχής ανάλυση για την εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας σε σχέση με το μισθολογικό περιβάλλον και την εξέλιξή του στην Ελλάδα, με τη χρήση δεδομένων από τις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη διαμόρφωση της συμπεριφοράς των εξαγωγικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα, χρησιμοποιώντας ως εκτενές case study τη μείωση του κατώτατου μισθού, η οποία νομοθετήθηκε το 2012, επιδιώκοντας την αποκλιμάκωση της ανεργίας των νέων και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Απώτερος στόχος της μελέτης είναι να αποτελέσει έναν οδηγό πολιτικής (policy guide) σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο για την εφαρμογή αποτελεσματικότερων μισθολογικών πολιτικών σε σχέση με την εξωστρέφεια των οικονομιών. Στην εκπόνηση της μελέτης συνέδραμε και η κα Θεώνη Κακουλίδου, υποψήφια διδάκτορας του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Τη θέση του βοηθού έρευνας της Έδρας κατέλαβε η κα Δήμητρα Τσίγκου, η οποία είναι υποψήφια διδάκτορας του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο τίτλος της διδακτορικής διατριβής της κας Τσίγκου είναι «Ο ρόλος της Γερμανίας και της Γαλλίας στη μεταρρύθμιση της Ευρωζώνης: Μια προσέγγιση συγκριτικής πολιτικής οικονομίας».

Περίοδος 2020 – 2021

Για την περίοδο 2020-21, σύμφωνα με τον νέο τρόπο λειτουργίας της Έδρας, επιλέχθηκε μεταδιδακτορικός ερευνητής κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης ενδιαφέροντος. Πρώτος μεταδιδακτορικός ερευνητής, υπότροφος της Ερευνητικής  Έδρας Α.Γ. Λεβέντη στο ΕΛΙΑΜΕΠ, είναι ο Δρ. Απόστολος Φασιανός.

Ο Δρ. Φασιανός είναι οικονομολόγος και η έρευνά του επικεντρώνεται στις μακροοικονομικές επιπτώσεις της οικονομικής συμπεριφοράς των νοικοκυριών και στη διερεύνηση των σχετικών επιπτώσεων στη χάραξη πολιτικής. Έχει δημοσιεύσει διάφορα άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, όπως το Oxford Bulletin of Economics and Statistics και το Journal of Real Estate Finance and Economics.

Κατά τη διάρκεια της υποτροφίας του στην Έδρα Α. Γ. Λεβέντη θα διερευνήσει τη σχέση μεταξύ της νομισματικής πολιτικής και της εισοδηματικής ανισότητας χρησιμοποιώντας μια cross-country panel προσέγγιση.

Στο παρελθόν, ο Δρ. Φασιανός έχει εργαστεί ως οικονομολόγος στο Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Οικονομικών της Ελλάδας και στο τμήμα οικονομικής ανάλυσης στην Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας. Έχει επίσης συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα υπό την αιγίδα της Τράπεζας της Αγγλίας και της Κεντρικής Τράπεζας της Νέας Ζηλανδίας σε θέματα που σχετίζονται με τα οικονομικά των νοικοκυριών και τη μακροοικονομία.

Έχει εκπροσωπήσει την Ελλάδα σε διεθνή φόρα, συμπεριλαμβανομένης της επιτροπής του EPC – Aging Working Group (AWG) στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και του Working Party 1 για την ανάλυση μακροοικονομικής και διαρθρωτικής πολιτικής στον ΟΟΣΑ.

Ο Δρ. Φασιανός είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο του Λίμερικ, MSc Οικονομικής Ανάπτυξης από το Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης και MPhil στην Οικονομική Θεωρία από το Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τα οικονομικά των νοικοκυριών και των ακινήτων, τη νομισματική πολιτική, τις οικονομικές ανισότητες και την πολιτική οικονομία. Μιλάει Ελληνικά, Αγγλικά και Ισπανικά.

Περίοδος 2021 – 2022

Για την περίοδο 2021-22, σύμφωνα με τον νέο τρόπο λειτουργίας της Έδρας, επιλέχθηκε μεταδιδακτορικός ερευνητής κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης ενδιαφέροντος. Μεταδιδακτορικός ερευνητής, υπότροφος της Ερευνητικής  Έδρας Α.Γ. Λεβέντη στο ΕΛΙΑΜΕΠ, είναι ο Δρ. Γιώργος Μανάλης.

Ο Γιώργος Μανάλης είναι οικονομολόγος και ειδικεύεται στην μακροοικονομική ανάλυση με ποσοτικές μεθόδους. Στο ερευνητικό του έργο έχει μελετήσει την επίπτωση θεσμικών αλλαγών στην οικονομία αναπτυσσόμενων χωρών καθώς και θέματα πολιτικής οικονομίας των χωρών του Ευρώ. Ερευνητικά άρθρα του έχουν παρουσιαστεί σε διεθνή συνέδρια (π.χ., CEPR-STEG-2021, GLAD conference-2021, EERN Conference-2020) και έχει λάβει βραβεία αναγνώρισης (7th Giorgio Rota Best Paper Award – 2019, Best paper at Warsaw International Economic Meeting 2019, Shortlisted for LAGV Prize (ASSET 2019)). Έχει εργαστεί ως ειδικός επιστήμονας έρευνας στο τμήμα οικονομικών του Πανεπιστημίου της Κύπρου και ως οικονομικός αναλυτής στο τμήμα οικονομικών ερευνών της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας (πρακτική άσκηση).

Ο Γιώργος ολοκλήρωσε τη διδακτορική του διατριβή στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Φλωρεντίας και τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο London School of Economics and Political Science και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.