Από τον Οκτώβριο 2017 το Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντη χρηματοδοτεί μια νέα Ερευνητική Έδρα στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Βασική δραστηριότητα της Έδρας είναι η εκπόνηση επιστημονικών μελετών ελληνικού ενδιαφέροντος γύρω από θέματα Ευρωπαϊκής πολιτικής οικονομίας. Οι μελέτες συντάσσονται από ερευνητές/ακαδημαϊκούς αναγνωρισμένης αξίας, έχουν επίκαιρο χαρακτήρα και παρουσιάζονται σε ειδικές εκδηλώσεις μεγάλης δημόσιας προβολής, όπου και σχολιάζονται από ομιλητές εγνωσμένου κύρους. Επίσης, μέρος της χρηματοδότησης διατίθεται για τη στελέχωση θέσης νέου ερευνητή, ο οποίος αναλαμβάνει να εκπονήσει ένα ερευνητικό κείμενο που φέρει τον τίτλο του χορηγού (Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντη) και να συνδράμει την ομάδα των ερευνητών κατά την προετοιμασία της μελέτης. Ο νέος ερευνητής θα μπορεί, επίσης, να συμμετέχει σε επιστημονικά συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό, να προετοιμάζει προτάσεις για ερευνητικά προγράμματα και να υποβάλλει ετήσιες εκθέσεις προόδου για το έργο της Έδρας. Το πρόγραμμα διαρκεί ένα έτος και ανανεώνεται κάθε χρόνο.

Συντονιστής του προγράμματος είναι ο υπεύθυνος του Παρατηρητηρίου για την Κρίση, Δημήτρης Κατσίκας.

Περίοδος 2017-2018
Για την περίοδο 2017-18, η μελέτη που χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο των δράσεων της Έδρας έχει τίτλο «Μεταρρυθμίσεις στη Δημόσια Διοίκηση στη διάρκεια της κρίσης: Επισκόπηση, Περιγραφή, Αποτίμηση». Η έρευνα καταγράφει τις μεταρρυθμίσεις στη Δημόσια Διοίκηση που προωθήθηκαν μέσω των Προγραμμάτων Οικονομικής Προσαρμογής. Σκοπός της μελέτης είναι η αξιολόγηση της εφαρμογής και της επίδρασης των μεταρρυθμίσεων που πραγματοποιήθηκαν, καθώς επίσης και μια αποτίμηση της συνολικής προόδου στη Δημόσια Διοίκηση, αλλά και των σχετικών εμποδίων που παρουσιάστηκαν κατά την προσπάθεια εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων. Τη μελέτη συντόνισε η Καθηγήτρια του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Καλλιόπη Σπανού. Στην ερευνητική ομάδα συμμετείχαν οι Δρ. Χρήστος Ιωάννου, Δρ. Μαντώ Λαμπροπούλου, Δρ. Ευαγγελία Μπαλλά και ο Καθηγητής Δημήτρης Οικονόμου.

Μπορείτε να βρείτε τη σύνοψη των βασικών ευρημάτων και συμπερασμάτων της έκθεσης εδώ, ενώ η μετάφρασή της στα αγγλικά είναι διαθέσιμη εδώ.
Η πλήρης μελέτη είναι διαθέσιμη εδώ.

Για περίοδο 2017-18, τη θέση του νέου ερευνητή κατείχε ο Βαγγέλης Αρβανίτης, ο οποίος είναι υποψήφιος διδάκτορας στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η διδακτορική διατριβή του κου Αρβανίτη έχει θέμα «Διαφάνεια Κεντρικών Τραπεζών και μηχανισμοί μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής». Στο πλαίσιο των καθηκόντων του ως κάτοχος της Έδρας, ο κος Αρβανίτης εκπόνησε μελέτη με τίτλο «Η επίδραση της νομισματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στη διάρθρωση των δανείων των Ευρωπαϊκών χωρών-Το στεγαστικό κανάλι».

Περίοδος 2018-2019
Για την περίοδο 2018-19, η μελέτη που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο των δράσεων της Έδρας ανατέθηκε στον Καθηγητή του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κο Παναγιώτη Τσακλόγλου. Ο τίτλος της μελέτης είναι «Διαρθρωτικές αλλαγές στο πεδίο της δημοσιονομικής πολιτικής στα χρόνια της κρίσης: Θεσμικό πλαίσιο και οικονομικά αποτελέσματα». Η Δρ. Μαριάνθη Αναστασάτου, οικονομολόγος στην Τράπεζα της Ελλάδος, συμμετέχει επίσης στη μελέτη.

Η επιλογή του θέματος έγινε λόγω της κεντρικής θέσης που κατείχε η δημοσιονομική πολιτική στη διαχείριση της ελληνικής αλλά και της ευρύτερης ευρωπαϊκής κρίσης, καθώς επίσης και λόγω της κρισιμότητάς της για την προσδοκώμενη ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Το θέμα είναι ιδιαίτερα επίκαιρο και βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων για το μέλλον της «μετά-μνημονιακής Ελλάδας».

Για την περίοδο 2018-19, τη θέση του νέου ερευνητή αρχικά κατέλαβε ο κος Ζήσης Μανούζας, ο οποίος είναι υποψήφιος διδάκτορας του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο τίτλος της διδακτορικής διατριβής του κου Μανούζα είναι «Κοινωνική Ανοχή της Δημοσιονομικής Λιτότητας στις χώρες της Ευρωζώνης: Εξηγήσεις της Πολιτικής Οικονομίας».

Από τις 15 Φεβρουαρίου 2019 τη θέση του νέου ερευνητή κατέλαβε η κα Πέρη Μπαζώτη. Η Πέρη Μπαζώτη είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίο. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Πολιτική από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και έχει ερευνητική εμπειρία σε προγράμματα για την ελληνική και ευρωπαϊκή κρίση.