Από τον Οκτώβριο του 2017 το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη χρηματοδοτεί μια νέα Ερευνητική Έδρα στο ΕΛΙΑΜΕΠ με γνωστικό αντικείμενο ελληνικού ενδιαφέροντος για θέματα ευρωπαϊκής πολιτικής οικονομίας. Μέρος της χρηματοδότησης διατίθεται για τη στελέχωση θέσης νέου ερευνητή ο οποίος θα προετοιμάσει την έκδοση μιας εκτενούς μελέτης (policy paper) που θα φέρει τον τίτλο του χορηγού (ELIAMEP-LEVENTIS Papers) και θα συμμετέχει σε επιστημονικά συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ θα μπορεί να προετοιμάσει προτάσεις για ερευνητικά προγράμματα, να συμμετέχει στις δράσεις του Παρατηρητηρίου και να υποβάλει ετήσιες εκθέσεις προόδου για το έργο της Έδρας. Για την περίοδο 2017-18, την θέση του νέου ερευνητή κατείχε ο Βαγγέλης Αρβανίτης, υποψήφιος διδάκτορας του Πανεπιστημίου της Θεσσαλίας.

Στο πλαίσιο των δράσεων της Έδρας, χρηματοδοτήθηκε, επίσης, μια μεγάλη μελέτη για την περίοδο 2017-18 με τίτλο «Μεταρρυθμίσεις στη Δημόσια Διοίκηση στη διάρκεια της κρίσης: Επισκόπηση, Περιγραφή, Αποτίμηση«. Η έρευνα καταγράφει τις «οριζόντιες» μεταρρυθμίσεις στη Δημόσια Διοίκηση, όπως επιβλήθηκαν μέσω των Προγραμμάτων Οικονομικής Προσαρμογής, και τις αντιπαραβάλλει με τις αντίστοιχες μεταρρυθμίσεις που έλαβαν χώρα στην ελληνική νομοθεσία. Σκοπός της μελέτης είναι η αξιολόγηση της εφαρμογής και της επίδρασης των μεταρρυθμίσεων που πραγματοποιήθηκαν, καθώς επίσης και μια αποτίμηση της συνολικής προόδου στη Δημόσια Διοίκηση, αλλά και των σχετικών εμποδίων που παρουσιάστηκαν κατά την προσπάθεια εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων. Τη μελέτη συντόνισε η Καθηγήτρια του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Καλλιόπη Σπανού.

Μπορείτε να διαβάσετε την επιτελική σύνοψη της μελέτης εδώ, ενώ ολόκληρη η μελέτη είναι διαθέσιμη εδώ.

Συντονιστής του προγράμματος είναι ο υπεύθυνος του Παρατηρητηρίου για την Κρίση, Δημήτρης Κατσίκας.