Περιγραφή: Το έργο αυτό προσέφερε μια έγκαιρη και ισχυρή βάση στοιχείων για την ενημέρωση των πολιτικών παρέμβασης, που αναπτύχθηκαν υπό συνθήκες έκτακτης ανάγκης για ολόκληρη τη Μεσόγειο. Αυτό επιτεύχθηκε με την αξιολόγηση των επιπτώσεων αυτών των παρεμβάσεων σε εκείνους που επηρεάζονται αμεσότερα: τους ίδιους τους μετανάστες ή τους πρόσφυγες. Η καινοτομία του έργου βασίστηκε στο ότι επιχείρησε την εκτίμηση των επιπτώσεων αξιοποιώντας συνδυασμό πληροφοριών από τα ταξίδια και τις εμπειρίες των μεταναστών. Το έργο επικεντρώθηκε σε τρία θαλάσσια σημεία άφιξης: στην Ελλάδα, την Ιταλία και τη Μάλτα.

Εταίροι του έργου:

University of Warwick

Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής πολιτικής

Πανεπιστήμιο Μάλτας

Πληροφορίες για το έργο παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/pais/research/clusters/irs/crossingthemed/