Οι διαδοχικές συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και του Covid-19 κατέστησαν ξεκάθαρη την ανάγκη επανεξέτασης του μοντέλου αστικής και κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης υπό το πρίσμα της ανθεκτικότητας​. ​

Το πρόγραμμα​ φιλοδοξεί να δημιουργήσει έναν Κόμβο/Hub για την Κλιματική Αλλαγή και την Πράσινη Μετάβαση. ​Ο Κόμβος ​αναμένεται να συμβάλει ​ενεργά ​​στ​η​ν​ επιτάχυνση του σχεδιασμού και υλοποίησης ​τοπικών ​προγραμμάτων μετασχηματισμού, με αφετηρία την πράσινη μετάβαση, με σκοπό την ενίσχυση του αποτελέσματος σε τοπικό επίπεδο​, ​και ​ταυτοχρόνως τη​ν​ επίτευξη των εθνικών στόχων Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης, καθώς και των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Ο Κόμβος ​θα επιδιώξει να συγκεντρώσει όλη την πληροφορία της χώρας, με τη μορφή ενός «one stop shop», που θα αφορά σε νομικές δεσμεύσεις, μελέτες, επιστημονική αρθρογραφία, βέλτιστες πρακτικές από την διεθνή κοινότητα και τις  δράσεις των φορέων που αφορούν στην κλιματική αλλαγή. Η πληροφορία θα συγκεντρωθεί απευθείας από τους φορείς (stakeholders), οι οποίοι θα χαρτογραφηθούν και αυτό αποδίδει σημαντική προστιθέμενη αξία στο έργο.

Παράλληλα, στοχεύει στην ενίσχυση του αποτελέσματος αυτών των δράσεων με την παροχή υπηρεσιών στους ​συμμετέχοντες φορείς (​stakeholders​)​, υπό την μορφή δικτύωσης και  γνώσης, μέσω της πλατφόρμας, διασυνδέοντας τους χρήστες της ή παροχής online training για θέματα αειφορίας και δημιουργίας θέσεων “πράσινης” εργασίας, καθώς και υποστήριξης (capacity building), κυρίως σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, για την δημιουργία προγραμμάτων μετασχηματισμού. Επίσης, προβλέπεται να παραχθούν  policy papers με βάση τα στοιχεία που θα συλλέγονται στον Κόμβο (data driven), αλλά και τα αποτελέσματα των πάνελ διαβούλευσης πολιτών. Φιλοδοξία του Κόμβου είναι επίσης, να ανοίξει μια πόρτα στη διεθνή κοινότητα και τη συζήτηση που γίνεται εκτός ελληνικών συνόρων.

Ο Κόμβος αναμένεται να παραμείνει σε λειτουργία πέραν της αρχικής διάρκειας του έργου. Η λειτουργία του Κόμβου θα είναι δυναμική και η πρόοδός του θα καταγράφεται και θα αξιολογείται συνεχώς. Τελικός στόχος είναι η δημιουργία ενός αυτάρκους Κόμβου, ο οποίος θα μπορεί να χρηματοδοτείται από διάφορες πηγές, συμπεριλαμβανομένης και της εγγραφής μελών, διασφαλίζοντας τοιουτοτρόπως την ανεξάρτητη λειτουργία του. Το πρόγραμμα αυτό υποστηρίζεται από ένα διεθνές εταιρικό σχήμα με σοβαρή προϋπηρεσία και τεχνογνωσία.

Εταίροι προγράμματος:

Democracy & Culture Foundation (DCF)

Resilient Cities Catalyst (RCC)

Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ)