Το ευρύτερο πλαίσιο των ελληνο-ινδικών σχέσεων
Την περασμένη εβδομάδα ο Ινδός πρωθυπουργός πραγματοποίησε επίσκεψη στην Ελλάδα, η οποία χαρακτηρίστηκε ως ιστορικό ορόσημο καλής θέλησης και συνεργασίας, πυξίδα για το μέλλον. Στους μακρινούς αιώνες της ιστορικής τους σύνδεσης, η Ελλάδα και η Ινδία γνώριζαν πάντα η μία την άλλη, αλλά ποτέ δεν κατάφεραν να δημιουργήσουν μια ισχυρή, διαρκή συνεργασία στη βάση κοινών στόχων και προσδοκιών. Προσκαλέσαμε δύο εμπειρογνώμονες, έναν από κάθε πλευρά, να θέσουν τα ζητήματα στο ευρύτερο πλαίσιο επιχειρώντας μια προβολή στο μέλλον. Με τον τρόπο αυτό, εγκαινιάζουμε μια νέα σειρά κειμένων με τον τίτλο Perspectives / Επόψεις, στην οποία θα απευθύνουμε το ίδιο ερώτημα σε δύο ή περισσότερους εμπειρογνώμονες και θα τους καλούμε να το συζητήσουν ο καθένας από τη διαφορετική του οπτική γωνία. Είναι φυσικό σε αυτό το πρώτο κείμενο της σειράς το ΕΛΙΑΜΕΠ να εκπροσωπείται από την Καθηγήτρια Μαρία Γαβουνέλη , τη Γενική του Διευθύντρια. Μια άλλη πρωτιά επιτυγχάνεται και από την ινδική πλευρά, καθώς ο Πρέσβης Anil Trigunayat προσφέρει όχι μόνο την εξαιρετική εμπειρία και εμπειρογνωμοσύνη του, αλλά και το πρώτο δείγμα της πολυαναμενόμενης συνεργασίας μεταξύ του ΕΛΙΑΜΕΠ και του Vivekananda International Foundation, της κορυφαίας δεξαμενής σκέψης στην Ινδία.
Μαρία Γαβουνέλη
Ελλάδα και Ινδία: Μια συμμαχία με κοινούς στόχους
Anil Trigunayat
Η Ινδία και η Ελλάδα κινούνται σε στρατηγική τροχιά
1 Σεπτεμβρίου 2023