Ο Όθων Καμινιάρης είναι Βοηθός Ερευνητής στο ΕΛΙΑΜΕΠ, στο Πρόγραμμα Βιώσιμης Ανάπτυξης. Επίσης, είναι υποψήφιος διδάκτωρ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου μελετά την εξωτερική κλιματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τα κράτη της Ανατολικής Ευρώπης και της Μεσογείου, υπό την Έδρα UNESCO στην Κλιματική Διπλωματία και με υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών. Στο παρελθόν, έχει εργαστεί στον χώρο των ΜΚΟ, αλλά και τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα, ερευνώντας ζητήματα κλιματικής αλλαγής, ενέργειας, δίκαιης μετάβασης και, εν γένει, βιωσιμότητας, αλλά και διοργανώνοντας πληθώρα εκπαιδευτικών δράσεων σχετικά με τα ίδια θέματα. Ενδεικτικά, έχει εργαστεί ως ερευνητής στην περιβαλλοντική δεξαμενή σκέψης The Green Tank, στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) και στο Εργαστήριο Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής του ΕΚΠΑ. Είναι κάτοχος πτυχίου Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης και μεταπτυχιακού στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές από το προαναφερθέν Πανεπιστήμιο. Μιλά αγγλικά, γαλλικά και ισπανικά. Τέλος, διατελεί Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Αποφοίτων του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης (ΣΑΠΕΔΔ).