Η Kαθηγήτρια Δρ. Φοίβη Κουντούρη είναι καθηγήτρια Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής στην Οικονομική Σχολή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και είναι η εκλεγμένη Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιστημονικής Ένωσης Οικονομολόγων Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (EAERE). Είναι επίσης, μεταξύ άλλων, συμπρόεδρος του Δικτύου Αειφόρου Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών στην Ευρώπη (UN SDSN) και συμπρόεδρος του UN SDSN Greece.

Μπορείτε να δείτε ένα πιο αναλυτικό βιογραφικό της σημείωμα εδώ.