Η Ρίτσα Παναγιώτου είναι Ερευνήτρια A Βαθμίδας στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) στην Αθήνα. Είναι πτυχιούχος στις Πολιτικές Επιστήμες και στα Ρωσικά από το Wellesley College, και κάτοχος M.Phil και D.Phil στις Διεθνείς Σχέσεις από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης (St. Antony’s College). Για αρκετά χρόνια εργάστηκε ως Ερευνητική Συνεργάτις στο European Business School (INSEAD) στο Fontainebleau της Γαλλίας. Υπήρξε Επισκέπτρια Καθηγήτρια στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Νοτιοανατολικής Ευρώπης του Πανεπιστημίου Αθηνών και στο Πρόγραμμα Σπουδών College Year in Athens Study Abroad στην Αθήνα. Υπήρξε επίσης επισκέπτρια ερευνήτρια στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο στη Φλωρεντία της Ιταλίας. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα συμπεριλαμβάνουν την πολιτική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής των Βαλκανίων, τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Βαλκάνια, και τις σχέσεις της Ρωσίας με τα Δυτικά Βαλκάνια. Έχει δημοσιεύσει σε πολλά επιστημονικά περιοδικά, συμπεριλαμβανομένων των Communist and Post-Communist Studies, Journal of Balkan and Near East Studies, Journal of Communist Studies and Transition Politics και Journal of Southeast European and Black Sea Studies.