Ο Παναγιώτης Μπάρκας είναι ακαδημαϊκός οικονομολόγος και αναλυτής πολιτικής, του οποίου το έργο και η έρευνα επικεντρώνονται στο σχεδιασμό και την υλοποίηση οικονομικής πολιτικής και μεταρρυθμίσεων, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Ως οικονομολόγος της ανεξάρτητης αρχής της ΕΕ που προωθεί τη σταθερή και εύρυθμη λειτουργία των χρηματοπιστωτικών αγορών (ESMA) και επισκέπτης ερευνητής στο Ελληνικό Παρατηρητήριο του LSE, τα ερευνητικά και επαγγελματικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν το διεθνές εμπόριο, τη χρηματοοικονομική και τη βιομηχανική οργάνωση, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανταγωνιστικότητα, τις επενδύσεις και την πολιτική ανταγωνισμού.

Ο Παναγιώτης έχει συμμετάσχει σε διεθνή ερευνητικά έργα και δημοσιεύσεις πάνω σε διεθνή οικονομικά και εμπόριο, την οικονομική πολιτική και μεταρρυθμίσεις, τη διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα και την πολιτική οικονομία και χρηματοδότηση της καινοτομίας. Έχει διεξαγάγει έρευνα στο London School of Economics, το Ινστιτούτο Max Planck για τη Μελέτη των Κοινωνιών στην Κολωνία της Γερμανίας, στο Τμήμα Διεθνούς Οικονομικής και Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Αθηνών και στο Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, ενώ υπήρξε βοηθός διδασκαλίας σε μαθήματα χρηματαγορών και χρηματοοικονομικής ανάλυσης στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Πέρα από τον ακαδημαϊκό χώρο, η επαγγελματική του εμπειρία επεκτείνεται σε διεθνείς οργανισμούς και ιδρύματα στη Γαλλία, την Ελβετία και την Ελλάδα, ενώ έχει συμμετάσχει ενεργά σε αποστολές διεθνών οργανισμών σε Αλβανία, Ελλάδα, Κόσοβο, Κουβέιτ και Τυνησία. Ο Παναγιώτης είναι Οικονομολόγος στο Τμήμα Προστασίας Επενδυτών και Διαμεσολαβητών της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) στο Παρίσι. Πριν ενταχθεί στην ESMA, ήταν ένας εκ των δώδεκα παγκοσμίως επιλεγμένων συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα Νέων Επαγγελματιών 2020 του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ). Προσχώρησε στο Τμήμα Εμπορίου Υπηρεσιών και Επενδύσεων τον Ιανουάριο του 2020, όπου υποστηρίζει το πολιτικό και ερευνητικό έργο του ΠΟΕ πάνω σε ρυθμιστικές πολιτικές, κεντρικά όργανα του ΠΟΕ, τις εμπορικές πολιτικές υπηρεσιών στον τομέα των ταξιδιών, του τουρισμού, των μεταφορών, του ηλεκτρονικού εμπορίου, και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Εργάστηκε επίσης ως Οικονομολόγος στο Πρόγραμμα Ακαδημαϊκής Διασύνδεσης και Εδρών του ΠΟΕ. Πριν την ένταξή του στον ΠΟΕ, ο Παναγιώτης κατείχε διάφορες θέσεις ως Οικονομολόγος και Πολιτικός Αναλυτής στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Μεταξύ του 2014 και του 2016, υποστήριξε το έργο του Τμήματος Νοτιοανατολικής Ευρώπης του ΟΟΣΑ στον σχεδιασμό πλαισίων πολιτικής για την καινοτομία στην Αλβανία, την Κροατία και το Κοσσυφοπέδιο. Είναι επίσης συν-συγγραφέας της πρώτης έκθεσης ανταγωνιστικότητας (Competitiveness Outlook) του ΟΟΣΑ για την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Στη συνέχεια εργάστηκε στο Τμήμα Ανταγωνισμού της Διεύθυνσης Χρηματοπιστωτικών και Επιχειρηματικών Υποθέσεων του ΟΟΣΑ πάνω σε θέματα πολιτικής ανταγωνισμού στην Ελλάδα (2016) και την Τυνησία (2018-2019). Ο Παναγιώτης εργάστηκε επίσης στη Διεύθυνση Επιστήμης, Τεχνολογίας και Καινοτομίας, καθώς και στη Διεύθυνση Οικονομικών του ΟΟΣΑ, πάνω στην πολιτική καινοτομίας στο Κουβέιτ, καθώς και στη ρύθμιση των επενδύσεων και της αγοράς προϊόντων στην Ελλάδα.

Ο Παναγιώτης Μπάρκας κατέχει Διδακτορικό Δίπλωμα (PhD) στην οικονομική πολιτική και τον διαρθρωτικό μετασχηματισμό από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου η διατριβή του επικεντρώθηκε στη διεθνή ανταγωνιστικότητα, τις επενδύσεις και την πολιτική ανταγωνισμού ως κινητήρια δύναμη του διαρθρωτικού μετασχηματισμού. Κατέχει επίσης μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (MPhil) στα Χρηματοοικονομικά και Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ (St. John’s College), ενώ είναι αριστούχος απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Μιλάει άπταιστα έξι γλώσσες και είναι αποδέκτης περισσότερων από δεκαπέντε υποτροφιών, διακρίσεων και βραβείων.