Ο Μιχάλης Μαθιουλάκης είναι αναλυτής Ενεργειακής Στρατηγικής και Ακαδημαϊκός Διευθυντής του Ελληνικού Ενεργειακού Φόρουμ.

Έχει πολυετή εμπειρία στο χώρο των χρηματοοικονομικών ως στέλεχος και αναλυτής σε χρηματιστηριακές εταιρίες, και στο χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης ως εισηγητής σε μεταπτυχιακά προγράμματα για επιχειρηματικά στελέχη, ενώ πλέον παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής για θέματα ενεργειακής στρατηγικής και ενεργειακού ρυθμιστικού πλαισίου σε δικηγορικές και συμβουλευτικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της ενέργειας.

Είναι πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Πτυχιούχος Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών με ειδίκευση στην πολιτική και διπλωματία, κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στη Στρατηγική Ανάλυση από το ίδιο πανεπιστήμιο, και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στην Ενεργειακή Πολιτική του τμήματος Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.