Η Μαριάνθη Αναστασάτου είναι οικονομολόγος στην Τράπεζα της Ελλάδος. Σπούδασε διεθνή και ευρωπαϊκά οικονομικά στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά (MSc) στο Πανεπιστημίου του York. Έλαβε το διδακτορικό της στην Οικονομική Μεγέθυνση από το Πανεπιστήμιο του Bristol. Έχει εμπειρία στην ανάλυση του μακροοικονομικού περιβάλλοντος και τα Προγράμματα Οικονομικής Προσαρμογής της Ελλάδας. Έχει εκπροσωπήσει την Ελλάδα σε Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του ΟΟΣΑ. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την οικονομική μεγέθυνση, τα δημόσια οικονομικά, τον ανταγωνισμό και το διεθνές εμπόριο. Έχει διδάξει στο Πανεπιστήμιο του Bristol και το ΕΚΠΑ.