Η Μαντώ Λαμπροπούλου είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Διοικητικής Επιστήμης στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ολοκλήρωσε τη διδακτορική διατριβή και τις μεταπτυχιακές σπουδές της στο ίδιο Τμήμα με υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ). Διαθέτει δύο βασικά πτυχία (Επιχειρησιακή έρευνα & Μάρκετινγκ, Δημόσια Διοίκηση) και είναι απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ).

Διετέλεσε πανεπιστημιακή υπότροφος στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθήνας, επισκέπτρια ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και ερευνήτρια στο Κέντρο Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Αθηνών. Διδάσκει μαθήματα δημόσιας διοίκησης, δημόσιας πολιτικής και διακυβέρνησης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθήνας και στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Έχει εργαστεί επί σειρά ετών στην κεντρική διοίκηση και έχει διατελέσει ειδικό επιστημονικό προσωπικό στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ). Έχει συνεργαστεί επίσης ως εμπειρογνώμων με δημόσιους φορείς στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη μελέτη της δημόσιας διοίκησης και της δημόσιας πολιτικής και σε ζητήματα αναδιοργάνωσης του κράτους και μεταρρύθμισης του δημόσιου τομέα. Έχει δημοσιεύσει δύο μονογραφίες και σειρά άρθρων /κεφαλαίων σε ελληνικές και διεθνείς εκδόσεις.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

Ζητήματα Αναδιοργάνωσης της Γραφειοκρατίας: Η Λειτουργική Αποκέντρωση στη Δημόσια Διοίκηση, Αθήνα: Παπαζήσης, 2019.

Utilities policy and reform: The changing relationship between citizens and State-Owned Enterprises, Στο Bance, Ph., Florio, M. & Sak., B. (eds), The Routledge Handbook of State-Owned Enterprises, London/NY: Routledge, 2020, pp. 479-498.

The “trilemma” of public bodies: Bureaucratic structures vs agencies under policy conditionality, Administration & Society, Volume 52, issue 9, 2020, pp: 1299-1332 (with G. Oikonomou).

Policy responses to the Eurozone crisis: A comparative analysis of administrative reforms in Southern Europe, Public Policy and Administration, Volume 35, issue 3, 2020, pp: 289-311.

Η αλλαγή οργανωτικών προτύπων στη δημόσια διοίκηση: Η μεταρρύθμιση (;) των γραφειοκρατικών δομών σε συνθήκες δημοσιονομικής προσαρμογής, Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, τ. 45, 2019, σσ. 151-183.

Theoretical models of public administration and patterns of state reform in Greece, International Review of Administrative Sciences, Vol. 84, No 1, 2018, pp. 101-121 (with G. Oikonomou).

Δημόσιες Πολιτικές, Κοινή Ωφέλεια και Πολίτες: Η Περίπτωση των Ιδιωτικοποιήσεων, Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, 2017.