Ο Κωνσταντίνος Λεβογιάννης είναι ειδικός σε θέματα δημοσίων υποθέσεων και επικοινωνιών της ΕΕ. Εργάζεται στον τομέα της ενέργειας και του κλίματος για πάνω από μια δεκαετία, συμβάλλοντας στις συνεχιζόμενες πολιτικές εξελίξεις που σχετίζονται με την ενέργεια και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Ο Κωνσταντίνος είναι επί του παρόντος Επικεφαλής Χάραξης Πολιτικής στο Hydrogen Europe όπου συντονίζει το έργο χάραξης πολιτικής και προώθησης του συνδέσμου. Μεταξύ άλλων,  Κωνσταντίνος συμμετείχε ενεργά στην ανάπτυξη πολιτικής υδρογόνου σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οδηγώντας τις προσπάθειες της Hydrogen Europe στην ανάπτυξη συστάσεων προς τα θεσμικά όργανα της ΕΕ σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για το υδρογόνο και μελλοντικούς κανονισμούς της ΕΕ σχετικά με το υδρογόνο. Είναι εκ των συγγραφέων του πρόσφατα δημοσιευμένου Hydrogen Act, το οποίο προτείνει έναν χάρτη πορείας προς μια ευρωπαϊκή οικονομία υδρογόνου που βασίζεται σε 3 φάσεις: τη φάση έναρξης, τη φάση αύξησης και τη φάση ανάπτυξης της αγοράς.

Πριν ενταχθεί στην Hydrogen Europe, ο Constantine εργάστηκε στη γαλλική εταιρεία υποδομής φυσικού αερίου GRTgaz ως Διευθυντής Δημοσίων Υποθέσεων και Επικοινωνιών της ΕΕ. Πριν από αυτό, ο Κωνσταντίνος εργάστηκε ως Director στην FTI Consulting, συμβουλεύοντας πελάτες σε όλη την ενεργειακή βιομηχανία και στον τομέα των μεταφορών. Ο Κωνσταντίνος έχει επίσης εκτεταμένη εμπειρία στα θεσμικά όργανα της ΕΕ και στις διεθνείς σχέσεις, έχοντας εργαστεί για πέντε χρόνια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως Σύμβουλος Πολιτικής στην Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (ITRE) και με εμπειρία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και τα Ηνωμένα Έθνη.

Ο Κωνσταντίνος γεννήθηκε στο Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ) και είναι διπλός υπήκοος της Ελλάδας και του Ηνωμένου Βασιλείου. Είναι κάτοχος πτυχίου Νομικής (LLB) και μεταπτυχιακού στο Διεθνές Δίκαιο με Διεθνείς Σχέσεις (LLM) από το Πανεπιστήμιο του Κεντ, Σχολή Διεθνών Σπουδών των Βρυξελλών. Είναι απόφοιτος του Διεθνούς Προγράμματος Ηγεσίας των Επισκεπτών του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ για την Ενεργειακή Ασφάλεια και την Εξωτερική Πολιτική και ιδρυτικό μέλος του κλάδου των Βρυξελλών του Ελληνικού Ενεργειακού Φόρουμ. Ο Κωνσταντίνος είναι επίσης συχνός σχολιαστής των εξελίξεων που σχετίζονται με την ενέργεια και το κλίμα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο, με μια σειρά δημοσιεύσεων.