Ο Ιωάννης Παπαρίζος είναι πολιτικός επιστήμων, απόφοιτος του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών στην πολιτική επιστήμη και την κοινωνιολογία από το ίδιο τμήμα. Η διπλωματική του εργασία αφορούσε την ιστορική εξέλιξη και τα κύρια χαρακτηριστικά του αλβανικού εθνικισμού, καθώς και τις διαδικασίες συγκρότησης του αλβανικού έθνους.

Τα ακαδημαϊκά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται κυρίως στον εθνικισμό, την αλβανική μετανάστευση στην Ελλάδα και τις σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας, καθώς και στα Βαλκάνια εν γένει.