H Ειρήνη (Ρενάτα) Σηφάκη είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πολιτισμικής Θεωρίας και Κριτικής και Διευθύντρια του Εργαστηρίου Διακαλλιτεχνικών και Πολιτισμικών Σχέσεων του Τμήματος Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Είναι διδάκτωρ στις επιστήμες της επικοινωνίας και του πολιτισμού του Πανεπιστημίου Παρίσι 3 (Sorbonne-Nouvelle). Από το 2006 διδάσκει επίσης στο ΜΠΣ Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ενώ έχει συνεργαστεί με πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων. Είναι επίσης αξιολογήτρια επιστημονικών προτάσεων για τη χρηματοδότηση ερευνών στον Εκτελεστικό Οργανισμό Έρευνας (REA) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν στον κινηματογράφο ως ευρύτερη πολιτισμική και δια-πολιτισμική πρακτική, που συνδυάζει την οπτική αφήγηση με άλλες όψεις της κοινωνικής και ιστορικής πραγματικότητας. Στις επιστημονικές της εργασίες και ανακοινώσεις διασταυρώνεται το σινεμά, η πόλη, τα οπτικοακουστικά μέσα, η παραγωγή και η κατανάλωση των πολιτισμικών νοημάτων και πρακτικών, η πολιτιστική επικοινωνία στην ψηφιακή εποχή.

Επιστημονικές εργασίες της έχουν δημοσιευθεί μεταξύ άλλων στα επιστημονικά περιοδικά Mésogeios (Méditerranée), Questions de communication, Journal for Cultural Research, Visual Communication, Journal of Greek Media and Culture, Journal of Cultural Management,  Επιστήμες Αγωγής, Museum Management and Curatorship, κ.α.

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις:

Sifaki, E. (2022). Museum’s digital activities during the pandemic. Art as a communicative experience. In St. Papadakis and A. Kapaniaris (Eds.). The Digital Folklore of Cyberculture and Digital Humanities, (pp. 267-295), USA: IGI Global.

Sifaki, E., & Papadimitriou, S. (2022). L’éducation aux médias en Grèce: Les bonnes pratiques appliquées par des instances de l’éducation formelle et informelle. In Laurence Corroy (Dir). Education aux médias en Europe. Histoire, enjeux et perspectives, (pp. 85-100), Paris: L’Harmattan.

Σηφάκη, Ε. (2022). Η συμβίωση κινηματογράφου και τηλεόρασης στην Μεταπολίτευση. Στο Α. Νικολαϊδου και Δ. Παπανικολάου (Επιμ.), Χώρα σε βλέπω. Ο εικοστός αιώνας του ελληνικού σινεμά, σσ. 175-182, Αθήνα: εκδόσεις Νεφέλη.

Sifaki, E., & Stamou, A. (2020). Film criticism and the legitimization of a New Wave in Contemporary Greek Cinema. Journal of Greek Media and Culture, 6(1), 29–49, doi: https://doi.org/10.1386/jgmc.6_00002_1

Kyprianos, Κ., Sifaki, Ε., & Bantimaroudis, P. (2020). Digital gatekeepers and website visitors of the Acropolis Museum: revisiting gatekeeping theory in the cultural domain, Museum Management and Curatorship, 35(4), 409-423. doi: https://doi.org/10.1080/09647775.2019.1630851

Σηφάκη, Ε., Στάμου, Α., & Παπαδοπούλου, Μ. (2020). Η ανάδυση ενός Νέου Κύματος στον σύγχρονο ελληνικό κινηματογράφο. Διαδικασίες καλλιτεχνικής παραγωγής, καθιέρωσης και επικοινωνίας στον κόσμο της τέχνης, Αθήνα, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, e-book. Διαθέσιμο στο http://ebooks.epublishing.ekt.gr/index.php/ekke/catalog/book/47

Poupou, A., Nikolaidou, A., & Sifaki, E. (2014). (Επιμ), World Film Locations, Athens, London, Intellect.

Αναλυτικότερα στοιχεία για το έργο της μπορούν να αναζητηθούν στα εξής ακαδημαϊκά δίκτυα: https://www.researchgate.net/profile/Eirini-Sifaki και https://gdia.uth.gr/prosopiko/eirini-sifaki/

Έργα:

12/02/2024-30/01/2026

Mέλος της ομάδας έργου REBOOT Reviving, Boosting, Optimising and Transforming European Film Competitiveness – REBOOT και επιστημονικά υπεύθυνη του πακέτου εργασίας T5.2 Survey on young people’s film preferences in Europe, ΕΛΙΑΜΕΠ, Χρηματοδότης: European Research Executive Agency.

13/09/2022 έως 31/08/2024

Επιστημονικά υπεύθυνη του έργου «Διεπιστημονικές και διακαλλιτεχνικές προσεγγίσεις για τη δημιουργία μετα-αφηγήσεων της πανδημίας που βασίζονται σε μουσειακές δράσεις. Από το βίωμα στην τέχνη και στη θεωρία» (Κωδικός έργου 5600.03.08.09). Χρηματοδότης: ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Δομή Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας (ΔΕΚΑ).

2/5/2021 έως 1/5/2023

Μέλος της ομάδας έργου του προγράμματος ERASMUS+ Weeks of international teaching inclusive and digital (WITEA ID). KA2 Strategic Partnerships for higher education, ΕΛΚΕ Πανεπιστήμιο Κρήτης, ΚΑ2020-1-CZ01-KA226-HE-094464, Χρηματοδότης: Ευρωπαϊκή Ένωση.

01/10/2017 έως 30/09-2019

Συμμετοχή στο έργο Virtual Teachers’ Toolbox (VVT-Box), Funded by Erasmus+ 2017-1-ES01-KA201-038199, ΚΑ 4833, Χρηματοδότης: Ευρωπαϊκή Ένωση.

1/4/2017 έως 31/3/2019

Συμμετοχή στο έργο An innovative game-based educational framework for the development of computational thinking in early childhood education within the context of physical science study, Χρηματοδότης: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης, ΚΑ 4713.

17/09/2018 έως 16/09/2020

Συμμετοχή στο έργο Mobile Educational Application Developmental Scale (MoEADS): A first attempt to evaluate mobile educational apps for young children in Greece, Πρόγραμμα «Μεγάλου Μεγέθους» του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης, ΚΑ 10133.

01/04/2018 έως 30/10/2020

Συμμετοχή στο έργο Exporter et soutenir le cinéma français dans le contexte des Instituts Français et des Alliances Françaises, Πρόγραμμα του εργαστηρίου IRCAV, χρηματοδότηση Labοratoire d’excellence, Industries Culturelles et Création Artistique/ICCA.

1/7/2016 έως 31/05/2018

Ερευνήτρια στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου DEFORM: Determine the global and financial impact of research misconduct. (Call: GARRI-2015-1; Topic: GARRI-9-2015, Project No. 710246) Χρηματοδότης: HORIZON2020, ΕΛΚΕ, Πανεπιστήμιο Κρήτης.