Ο Γεώργιος Χρήστος Κωσταράς είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου στην Διεθνή Ασφάλεια με εξειδίκευση στις Αφρικανικές σπουδές και στην Διπλωματία από το Πανεπιστήμιο Sciences Po του Παρισιού και κάτοχος Προπτυχιακού τίτλου στις Πολιτικές Επιστήμες από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τις Μελέτες Συγκρούσεων, την Ανάλυση Εξωτερικής Πολιτικής, την Γεωπολιτική της Ενέργειας και την Ασφάλεια, συνοδευόμενα με περιφερειακή εστίαση στις περιοχές της Λεκάνης της Μεσογείου, της Μαύρης Θάλασσας και της Αφρικανικής ηπείρου (π.χ. Μαγκρέμπ, Σαχέλ, Κέρας της Αφρικής). Παράλληλα, έχει αποκτήσει σημαντικές γνώσεις από τις εμπειρίες του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στον ΟΑΣΕ και την Δ1 Διεύθυνση του Υπουργείου Εξωτερικών. Αυτή την περίοδο διατελεί επίσης ως επικεφαλής της Πολιτικό-Στρατιωτικής Διάστασης στο Κέντρο για τις Νεανικές και Διεθνείς Σπουδές (CYIS) που εδρεύει στις Βρυξέλλες.