Η Βαρβάρα (Μπέρρυ) Λαλιώτη συμμετέχει ως ερευνήτρια στο ερευνητικό πρόγραμμα του ΕΛΙΑΜΕΠ ‘Youth employment and gender equality: Mobilizing human capital for sustainable growth in Greece’. Είναι διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, με εξειδίκευση στην κοινωνική πολιτική. Διαθέτει, επίσης, μεταπτυχιακούς και βασικούς τίτλους σπουδών στην πολιτική οικονομία, τη δημόσια πολιτική, την κοινωνιολογία και την ιστορία από πανεπιστήμια στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και την Ελλάδα.

Έχει διατελέσει, μεταξύ άλλων, υπότροφος του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης και του Ιδρύματος Fulbright. Έχει διδάξει μαθήματα, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Διαθέτει τέλος μακρόχρονη ερευνητική εμπειρία (σε διεθνή, ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα), με τα κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντά της να επικεντρώνονται στον σχεδιασμό και την αξιολόγηση πολιτικών και αποτελεσμάτων που αφορούν στην αγορά εργασίας, σε προνοιακές πολιτικές και τη συγκριτική ανάλυση κοινωνικής πολιτικής.