Το Ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο Migration, Integration and Governance Research Center MIGREC, μόλις δημοσίευσε το 6ο του Newsletter, όπου μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις πρόσφατες δραστηριότητες του έργου, αλλά και για την επιτυχή ολοκλήρωση της πρώτης ενότητας των σεμιναρίων σχετικά με το πως να δημοσιεύεις άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά που διοργάνωσε το ΕΛΙΑΜΕΠ. Μπορείτε να διαβάσετε το Newsletter στα Αγγλικά ακολουθώντας τον σύνδεσμο: https://migrec.fpn.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2021/04/MIGREC-Newsletter-6.pdf