Νέα έκδοση για την αυξανόμενη παρουσία της Κίνας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη από τον Δρα Jens Bastian, Ειδικό Σύμβουλο του ΕΛΙΑΜΕΠ.

Ο τόμος, με τίτλο: “Southeast Europe in Focus: External Actors Series: China” είναι ελεύθερα προσβάσιμος σε μορφή pdf, στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.sogde.org/publikationen/southeast-europe-in-focus/

Οι επτά συμβολές που περιέχονται στον συλλογικό τόμο συζητούν διάφορες όψεις και δυναμικές των σχέσεων μεταξύ Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Κίνας. Αναδεικνύουν συγκριτικές εξελίξεις σε πεδία πολιτικής όπως οι εξωτερικές επενδύσεις της Κίνας στην περιοχή, η πλατφόρμα συνεργασίας 17+1, ο ρόλος των πολιτικών ελίτ και των κρατικών μέσων ενημέρωσης, ο Κινεζικός τουρισμός σε χώρες της περιοχής, και ο τρόπος διακυβέρνησης της συνεργασίας μεταξύ Κίνας και Νοτιοανατολικής Ευρώπης.