Στη συμβολή τους στη σειρά “Rethinking Security in the 2020s” του Brussels International Center, η Κλεοπάτρα Κιττή και η Σάντα Ίσλαμ υποστηρίζουν ότι για να καταφέρει η ΕΕ να αναδιατυπώσει τη σχέση της με τις χώρες της Νότιας Μεσογείου, σύμφωνα με μια πράσινη, δίκαιη και ανθεκτική ανάκαμψη για την μετά COVID εποχή, θα πρέπει να επικεντρωθεί στις γυναίκες. Οι γυναίκες είναι οι πυλώνες των οικογενειών και κοινοτήτων τους. Ωστόσο, στην περιοχή υπο-εκπροσωπούνται οικονομικά με επιβλαβείς επιπτώσεις στο ΑΕΠ και την ισότητα. Ως εκ τούτου, η ΕΕ θα πρέπει να συνεργαστεί με τις κυβερνήσεις των χωρών για να διασφαλίσει ότι οι πολιτικές ανάκαμψης λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις γυναίκες και τον ρόλο τους.