Η Παναγιώτα Μανώλη, ερευνήτρια στο ΕΛΙΑΜΕΠ, μιλάει για Ρωσία, Ουκρανία και Εύξεινο Πόντο στην εκπομπή «Ω, Τι Κόσμος Μπαμπά!» στο Action 24.» Η συνέντευξη αρχίζει από το 24:30 λεπτό και έπειτα.

Ω,τι κόσμος μπαμπά! 9-11-2018