Ο Μάνος Ματσαγγάνης εξηγεί γιατί η εισαγωγή του κατώτατου μισθού μπορεί να οδηγήσει σε μια διαδικασία εξυγίανσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Μπορείτε να διαβάσετε τη συνέντευξη εδώ.