“Όπως έχει αναφερθεί πολλές φορές, η πανδημία του Covid-19 επέφερε τη βαθύτερη ύφεση που αντιμετώπισαν ποτέ οι αναπτυγμένες οι οικονομίες σε καιρό ειρήνης. Αυτό που ίσως δεν έχει συζητηθεί τόσο εκτενώς, είναι πως η ύφεση αυτή επανάφερε στο προσκήνιο το ζήτημα των αυξανόμενων ανισοτήτων. Είναι αξιοσημείωτο πως η παρούσα κρίση έχει τη δυνατότητα να οδηγήσει σε αύξηση της ανισότητας ταυτόχρονα σε όλες τις χώρες παγκοσμίως, ένα φαινόμενο που δεν έχει παρατηρηθεί ποτέ από τότε που αποτυπώνουμε εμπειρικά τις ανισότητες.”

Γράφει ο Απόστολος Φασιανός σε άρθρο του για το Capital.gr.
Μπορειτε να διαβάσετε το άρθρο εδώ.