“Η πανδημία συνέπεσε με την εξέλιξη μιας διεθνούς συζήτησης, που λαμβάνει χώρα εδώ και μερικά χρόνια, για το πώς οι διευρυνόμενες μορφές εργασίας που επικεντρώνονται στην υλοποίηση επί μέρους παραδοτέων “κομματιών” (“gigs”) ενός ευρύτερου έργου μεταβάλλουν το εργασιακό περιβάλλον και τις ευκαιρίες απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, αλλά και στον λεγόμενο “τρίτο τομέα” (κοινωνία πολιτών),” γράφουν οι καθηγητές Δημήτρης Σωτηρόπουλος και Αστέρης Χουλιάρας σε ανάλυση τους για τα “gigs” που δημοσιεύεται στη ΔιαΝέοσις.

Μπορείτε να διαβάσετε όλη την ανάλυση εδώ