“Τα ζητήματα της ασφάλειας πρέπει να τα βλέπουμε σε μία λογική ορίων και ανάπτυξης τους εντός συγκεκριμένου πλαισίου. Δεν υπάρχει τρόπος ούτε να επιτευχθεί ασφάλεια εκατό τοις εκατό, ούτε κάποιος άλλος να μας λύσει τα προβλήματα εκατό τοις εκατό. Υπάρχουν όρια λοιπόν στον τρόπο παρέμβασης, συμμάχων, φίλων, εξωτερικών δυνάμεων, συμμαχιών στις οποίες ανήκουμε και μπορεί, ενδεχομένως να μην έχουν οι ίδιες αναπτύξει μία αυτόνομη φωνή στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας και άρα τα περιθώρια, τα όρια να είναι συγκεκριμένα όσον αφορά την παρέμβαση τους, όταν αποφασίσουν να το κάνουν, σε κάθε περίπτωση όμως είναι χρήσιμοι. Άρα το ζήτημα είναι για αυτόν ο οποίος αντιμετωπίζει το πρόβλημα, ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο “θα τραβήξει τα σχοινιά”, να σας το πω, τα νήματα, με τον τρόπο που θα ενισχύσουν την εξισορροπητική του προσπάθεια ενάντια  στη βασική του απειλή.” είπε ο Παναγιώτης Τσάκωνας, Κύριος Ερευνητής, Επικεφαλής Προγράμματος Ασφάλειας του ΕΛΙΑΜΕΠ, στο ΘΕΜΑ 104,6 και τον Ηλία Σιακαντάρη.