Το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) και το Πρόγραμμα Σπουδών Νοτιοανατολικής Ευρώπης του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης (South East European Studies at Oxford SEESOX) ανακοινώνουν με χαρά τη νέα τους ερευνητική συνεργασία στο πεδίο της μετανάστευσης και της ελληνικής διασποράς. Η ερευνητική τους σύμπραξη θα επικεντρωθεί στη μελέτη της ανάκτησης από την Ελλάδα του μεταναστεύσαντος ανθρώπινου δυναμικού (brain regain), του αντίκτυπου της ελληνικής διασποράς στην ελληνική οικονομία, των θεσμών και της πολιτικής δυναμικής μεταξύ διασποράς και μητέρας-πατρίδας, καθώς και τη μελέτη της διασποράς και μετανάστευσης με εστίαση στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.