“Παρότι η μεγάλη μείωση της κατανάλωσης κατά την πανδημία θεωρήθηκε σε πρώτη ανάγνωση κακός οιωνός, στον βαθμό που οφείλεται σε υψηλή ελαστικότητα της ζήτησης, μπορεί να μεταφραστεί σε ταχύτερη ανάκαμψη με το πέρας της πανδημίας, τουλάχιστον για τις οικονομίες που σημείωσαν τη μεγαλύτερη πτώση. Σε οικονομίες όπου η κατανάλωση απορροφά μεγάλο μέρος της συνολικής παραγωγής, αλλά δεν προβλέπεται μεγάλη αναπήδηση, όπως η Ελλάδα, η πιθανότητα να ωθήσει η κατανάλωση την ανάκαμψη είναι πολύ μικρή”, σχολιάζει ο Απόστολος Φασιανός σε άρθρο του για το Capital.gr.

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο εδώ.