Διαβάστε συνέντευξη της ερευνήτριας του ΕΛΙΑΜΕΠ, Καθηγ. Άννας Τριανταφυλλίδου, στην ελβετική εφημερίδα New Zeuercher Zeitung am Sonntag, που δημοσιεύτηκε στις 19 Ιουνίου 2011.