Ο Μάνος Ματσαγγάνης εξηγεί γιατί η πόλωση καθηλώνει μία χώρα στη μιζέρια.

Διαβάστε το άρθρο εδώ.