Ο Αλέκος Κρητικός εξηγεί την ευκαιρία που παρέχουν στη χώρα μας, για ανάπτυξη αλλά και για κρίσιμες μεταρρυθμίσεις, τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης και υποστηρίζει πως η μείωση των περιφερειακών, αλλά και των εσωτερικών σε κάθε χώρα ανισοτήτων είναι η πρώτη προϋπόθεση για την ευρωπαϊκή ενοποίηση.

Μπορείτε να βρείτε ολόκληρη τη συνέντευξη εδώ.